Recent Articles

Recent Articles

Posted 04.01.2018Comments are off | Tantra masáž Pardubice

Sex kutna hora prvni casting

sex kutna hora prvni casting

V obci ale také fotografuji jednoduchý, dřevem obložený dům s pultovou střechou se svrchovaně zvládnutou okenní kompozicí fasád.

Pro lepší představu přináším snímky obou hlavních fasád, vstupní i zahradní. A samozřejmě si také, milý čtenáři, jistě všimneš, co udělá neošetřené dřevo za několik málo let 18, Přítoky jsou už na hranici Kutné Hory a nových domů je tu opravdu dost. Takový ten typický satelit, co v posledních časech najdeme kolem snad každého českého okresního města. Těším se, co tu objevím. Zpočátku to vypadá docela utěšeně.

Půvabná dřevostavba na kraji zástavby má vegetační střechu dnes hodně vyšisovanou letním úpalem, trochu skandinávská Zlatovláska Je krásná, jen bych ji raději — po způsobu Fráni Šrámka — potkal někde v lukách či v lese, tady ve vilovém satelitu působí snad až příliš něžně, příliš odstrčeně.

Dům jednoduchého hmotového uspořádání se sedlovou střechou nízkého sklonu bez přesahů a s dřevem obloženou vstupní partií bych také řadil v kontextu zdejší nové zástavby k těm nejlepším Jen ta okenní kompozice ve štítě chtěla asi ještě promyslet Třetí dobrý dům stojí nedaleko Hladká krytina, rozumná barevnost, okenní otvory tam, kde být mají. Nechci už ukazovat nic z té velké většiny zdejších vilek, které nestojí za nic, bylo toho dnes docela dost.

Ale neodpustím si záběr zdejší hlavní ulice. Nejde jen o ty průměrné a podprůměrné domy vlevo i vpravo, spíš mi tu oko touží opřít se o nějaký strom či keř, barevnou květinu před vrátky, o upravený uliční profil bez mosulského letního prachu Snad tedy až někdy příště.

Závěrem mířím ještě do Jindic něm. Nová ulice v severní části obce se pyšní několika realizacemi rodinných domů. Pozornost tu přitahuje určitě již hezkých pár let rozestavěný dům, připomínající rozvaliny středověkého hradu Indicštejna, divokými Kumány těžce pobořeného Pomalu začíná obrůstat nějakým roštím, ba stromovím, jako by chtěl tiše a nenápadně odejít z toho slzavého údolí.

Vedle stojí jinší junák, předvádějící své ustrojení naopak hodně hlučně a nepřehlédnutelně Na konci ulice jsem se ale přece odměnil: Potěšení na mé straně Na další výlet zase někam jinam, na jiné hezké české chaloupky, se těší Ing. Předchozí díly seriálu "Jak se staví Jak se staví na Pelhřimovsku, část 1. Jak se staví na Benešovsku, část 1. Jak se staví na Prachaticku, část 1. Jak se staví na Berounsku, část 1. Jak se staví na Klatovsku, část 1.

Jak se staví na Rokycansku, část 1. Jak se staví na Rakovnicku, část 1. Jak se staví na Domažlicku, část 1. Jak se staví na Písecku, část 1. Jak se staví na Příbramsku, část 1. Jak se staví na Tachovsku, část 1. Z toho důvodu, že snad není dostatek potřebné kvalitní energie pro to, aby byli současně na světě dva. Takže tím vlastně je bezpředmětné to, co Fišar říkal. Nemůže to být bezpředmětné, pokud Josef odejde a řekne, že tady po sobě nemá žádného pokračovatele.

To říkal Květoslav také! Tak to pro nás bude podstatné. Ale není to nepodstatné. Dobře, možná, že jsem použil špatný výraz, ale ani v době Milarepy a Marpy nebyli dva nikdy na světě. Ale to Květoslav píše, že nemohou být dva, že nemohou být dva buddhové.

Že není dostatek energie. Dobře, ale prosazoval, že on svojí vůlí určí takový nový řád. To je potom otázka, když má člověk tu obrovskou moc v ruce, že i proti Síle chce za každou cenu prosadit nauku. I za cenu vlastní oběti.

Protože to musel být i úděl Kagjüpů - oni museli vědět, že třeba zázraky udělají nějakou karmu, která se někdy bude muset vybít. A že ta karma se u někoho zastaví a že ta linie nebude třeba moci pokračovat několik set let.

Když si narazil na ty zázraky, tak to mě napadla jedna věc. Tady došlo k rozdvojení, k rozštěpení po Květoslavově rozchodu. A já to chci označit jako určitou daň, za tu snahu Květoslavovu chtít přes všechno, chtít přes překážky i za cenu provedení třeba těch zasvěcení násilím, atd.

Přirovnám to k Ježíši. Všichni následovníci Ježíše, prvokřesťané, trpěli strašně. Byli mučeni v arénách. Apoštolově, kromě Jana, byli mučedníky.

Jan jediný stál pod křížem, ovšem s jeho matkou. Proč tomu tak bylo?! Slyšel jsem a četl jsem pojednání o tom, a ne jenom tak. To bylo vážné, dokonce Květoslav to uznával, že to je možné. Ježíš dělal zázraky, aby na sebe upozornil, aby tu nauku dal na svět. A za ty zázraky zaplatili prvokřesťané. Byla použita energie pro tento účel a muselo se za to zaplatit.

Platili za to mučením. Když si toto řekl poprvé asi před půl rokem , taky jsem si začal uvědomovat, proč to vlastně skončilo v Tibetu a v Indii. Tam byla věhlasná linie mahámudry - 84 mahásiddhů. Mezi nimi je třeba Narópa, Marpa, Milarepa.

Je tam Tilópa, Padmasambhava a jeho emanace. A jim všem se říká mahásiddhové — proč? Siddha znamená síla, mahá velký. Oni měli velikou sílu, oni disponovali duchovní mocí a aby prosadili nauku, aby jí udělali reklamu, aby přesvědčili třeba panovníky, aby se ta nauka buddhistická v tom kterém regionu usadila, tak předváděli různé zázraky.

Vytvářeli jidamy na obloze, drtili skály purbou a takové věci. A po Milarepovi to skončilo. A potom nastala obrovská konfiskace a - jak to říci - hon na čarodějnice. Číňané, Mongolové, Turci, kteří vpadli nějak do Tibetu a do Indie, kde byly různé války a boje, tak ničili veškeré stoupence mahásiddhů, všechny jejich díla, kláštery, kde uznávali mahásiddhy.

Veškeré ňingmapovské kláštery byly vypáleny, Padmasamhavovy spisy byly spáleny - něco jak jezuité zde v době temna. A potom už nebyl nikdo, kdo takovou silou disponoval a proto to asi skončilo tím, že on si sednul do té jeskyně a byl tam celý život a tam mu tu nauku jakoby pohřbil - Milarepa. Ale já to chtěl uvést v jiném sledu.

Za to Květoslavova nauka musela zaplatit tím, že je rozštěpená. Ta základna je rozštěpená. A to je daň za tu Květoslavovu snahu i přes ty překážky - že označil Zoru za hvězdu první velikosti - a vůbec takovým způsobem se snažil ji ochránit Za to se zaplatí. Tys možná, že byl taky na Zoru tvrdý. Pro ni to bylo jako máma a dítě, ta Nauka. Třeba obaly na knihy K. Nebo pořadí knih, které vydala. Já jsem vydal Kéčaru jednoduše proto, že Zora ji nechtěla vydat.

Tvůj Saturn na jejím Měsíci! Její Saturn na Tvém Měsíci. Jak tohle můžete vydržet? Je to docela příjemné a harmonické. Jo, ale než se poprvé pohádáte! Nebo ta hloubka zásahů. Třeba Světlo géniů, že do toho měla ještě hlouběji jít - a na mě už to působilo jako mrtvé, napsal jsem ji ten dopis. Že z toho setřela duchovno. Ale připravená nebyla na vydávání. A zároveň paralelně k tomu, jak si říkal, že se tam u ní rozvíjela osobnost. Jak jsem mohl sledovat, měl jsem k ní zpočátku velkou úctu a postupně jsem prožíval - a doslova prožíval - stále zklamání střídalo zklamání.

Až jsem tam tu osobnost opravdu tvrdě zaregistroval. Tvrdou osobnost, velice tvrdou. Já jsem tady ten štěkací pes, který to hlídá. Josefe, tohle se děje v mnoha rodinách. Žena, když má dítě. Takhle ho uchopí, teďka chlapa dva, tři roky nepotřebuje. Jen svoji mámu do toho nanejvýš pustí.

To se děje dnes a denně. Zora to předvedla i na tomto. Ty to za chvíli začneš prožívat. Já to mám natrénované. Pro mě to byla vlastně cesta. Dá se to vyřešit vlastně v sobě. Stejně chápu, když člověk zjistí, jak to je a rozumově se mu předkládají ty věci, stejně v sobě to musí vyřešit. Stejně v sobě se musí k tomu guruovi přiklonit. A čím více se ke guruovi přikloní, tím je to pro něho lepší, to je jeho cesta.

No, ty si vlastně vydělal hodně na tom, že si začínal u Zory. To bylo tvrdé hned od začátku. Že jsem tam musel pracovat, to se všechno dá. Ale ten rozkol, kdy jsem myslel, že všechno je v harmonii a o Josefovi jsem věděl jenom to všechno nejhorší.

Jak lidi dostal do blázince a tak. Tady vidím i rozpor toho rozumu a cítění. Přece to je přirozené, ten Květoslav to držel, že - tak jako to drží teď Josef. A kdo zaručí, že po Josefovi se to také nerozštěpí?

Já si myslím, že to záleží na kvalitě toho. Kdo má veliké poznání, tak dokáže integrovat všechny složky v sobě a dokáže to sdružit. Kdežto ten, jehož poznání bude mít už určitou barvu, ten způsobuje rozkol. A vlastně vždycky, když byl pokračovatel, který nebyl schopen toto integrovat, tak vznikaly další a dala větve nauky a všechno se to štěpilo. Takže já si myslím, že to vždycky záleží na kvalitě toho následovníka, toho pokračovatele.

No, je to tak. Ale … každá nauka pokračuje nebo žije, pokud se dál rozvíjí a přicházejí další, kteří ze své zkušenosti tomu něco přidávají. A taková nauka žije. Jakmile ztratí toto pokračování v živých, začne jít ke konci.

Květoslavova nauka je tvrdě asketická. Také jsem tou cestou šel, tou tvrdě asketickou, ale svou praxí dále, jak praxí gurua jsem pochopil, že je možno jít ještě jinými cestami, které nemusí být tak tvrdé.

Ovšem podle toho jsou výsledky. Ten, kdo má jít jako pokračovatel, musí jít tou cestou, kterou ukazuje Květoslav, tvrdou, asketickou. Pochopil jsem, že musí se řešit třeba různé věci - protože se přihlašují k nauce manželské páry - čili řešit otázky sexu. Ty za Květoslava řešeny vůbec nebyly. A to je nutno k nauce přidat. Bude se to muset ještě dost zpracovat. Ale tato cesta musí být jasná. Všichni, kteří jdou tou Květoslavovou cestou, jsou mnozí mnohdy bezradní. Nevím, jak ty věci řeší Roman, ale Zora není schopná řešit otázky sexu u žáků v manželství.

Toto je věc, která se musí vyřešit. Musí se stát legální. A má-li mít nauka platnost univerzální, tak bez toho to nejde. To, co říkáš, to naprosto souhlasím. Protože kdyby se k tomu nic nepřidalo, tak jak to tady nasměroval Květoslav, nebo to, co bylo v prostoru, co Květoslav vytvořil - kdyby se k tomu nic nepřidalo, tak by to skutečně ustrnulo a byla by to potom nauka, která by zůstala v knihovnách a v učebnicích.

Takže to musí žít, to musí vibrovat, bez toho to dál nemůže pokračovat. Takže když ty říkáš, že nejsi pokračovatelem Květoslavovy nauky, tak si myslím, že bys to takto neměl říkat.

Takže já bych řekl, že jsi skutečně živým pokračovatelem. Nejsou pokračovatelé, když k tomu nic nepřidají. To je jenom rozmělňování toho, co tady bylo. Když k tomu ten dotyčný už není schopen nic přidat.

Jste říkal, že jste přenašečem nauky. Já se teda cítím jako přenašeč. Přenašeč přes ty nejhorší doby. A to je rozdíl pokračovatel a přenašeč? V určitých případech se to může ztotožnit. Zůstává způsob života v každém případě.

Má vypadat tak, jak si to představoval Květoslav. Ale jsou dvě cesty, serafská a prozaická. Ten, kdo cítí a jde cestou serafskou - je tvrdá; pro manželství platí prozaická cesta. Ale ten, kdo chce něco dokázat a přijme cestu serafskou - nesmí z toho slevit.

I přes zlé tlaky a přes nepřízeň osudu, zdánlivou, musí jít dál, pokračovat. Musí se držet pravidel. Nesmí mít otevřená zadní vrátka, jak by z toho unikl. To znamená - oběť! Bez myšlenek na úhradu.

A nepřemýšlel jsem o tom, co mi z toho vzejde za výhody. O tom jsem neuvažoval. Chtěl jsem sloužit Nauce, tak jako Bajer. Samozřejmě, že ten život nebyl pro mě lehký, protože jsem nebyl na askezi tak přesně stavěn. Byl jsem dost stavěn sexuálně. Přemoci všechny ty hrozné tlaky. Ona k tomu sloužila doba, nebyla taková rozjevená jako teď. S tím zřejmě bylo počítáno v plánu, protože jsem na nejdůležitější čas onemocněl.

Jinak bych to nedokázal. Já jsem byl tímto způsobem chráněn. Jednoduše jsem vyřadil všechny možnosti z mysli. Neuvažoval jsem o tom, nemohl jsem. Dlouho, dlouho, léta to trvalo. A když se dívám zpátky, tak chápu, že to byla příprava, že jsem byl pro to určen - jinak bych to nedokázal Teď už je všechno v pořádku.

Bylo to v dispozicích, musel jsem je zpracovat. Takže jsem tyto věci vymazal z mysli, úplně. Až do určité doby. Takže vlastně přišli - praotcové - přivedli mě ženu. Toto je tvá žena! To se odehrávalo ve viditelném, tady. Ale protože mám oboje zkušenosti, vím, co to znamená, proto přidávám k tomu - k Nauce - i řešení sexu. Vím, že je to důležité. Moc málo lidí je schopno jít cestou serafskou. Nevědí, že je nutno projít všemi zkušenostmi. A jestliže člověk nezíská příslušné zkušenosti - bude defektní.

Znamená to znova vtělení. Protože tu zkušenost musí získat, … někdy. To vede do dalšího vtělení. Ono jde o to vydolovat všechny energie. A to trvá individuálně dlouho. Někdo dříve, někdo déle. Někdo na to potřebuje celý život, někdo na to potřebuje deset životů. Někdo to dosáhne za několik let. Mistr tam má takovou větu: Člověk nemá být z mystického hlediska vykleštěn, ale vykoupen. To je úžasně hluboká pravda. Tomuto podléhaly mnohé sekty v křesťanství. Třeba ten slavný Origenes.

Ten nechápal, nerozuměl Cestě, on nemohl jít k vykoupení - on se sám vykleštil. Člověk musí být v pořádku. A Květoslav říká, že mystik se musí sexuálně probudit. Jinak je jeho práce naprosto marná. A jiná cesta je pro toho, kdo jde cestou serafskou - jiný systém, jiné způsoby. A jiné způsoby jsou ty, kdo jdou ve dvou. Špatné je, když třeba mladí lidé začínají tím: My jsme se zamilovali! A chtějí jít mystickou cestou. To je špatný začátek pro mystiku.

To je naprostý nesmysl. Tam jde jedině o způsob života. Nejde o žádné speciální?? Jen aby se nedopouštěli nějakých špatných činů, amorálních - a to stačí, aby jednou se jim otevřela cesta k vážné práci.

Já bych se zeptala. A nemůže někdo, výjimečně přinést si tyto zkušenosti již z minulého života? A v tomto životě už tyto zkušenosti má zažité a už po tom netouží? Takový případ se nemůže stát, že nemusí v životě už vším projít? Samozřejmě, že to je možné. Ale já na to moc nevěřím.

To by bylo velmi vzácné. Každý člověk v sobě nese všechny vlastnosti lidského rodu. A jestliže začne na sobě tvrdě pracovat pomocí soustřeďování, vyleze to do vědomí. U někoho silněji, u jiného slaběji, ale je to zde. Mistr v těch dopisech Praxe přímé stezky píše zajímavý statistický údaj, pokud se týče sexu, toho agresivního. Jestliže u muže se považuje agresivní sexuální pud za sto procent, tak žena má tento agresivní sexuální pud 1 až 10 procent. Ostatních 90 až 99 procent se projevuje jiným způsobem.

V každém případě u mystiků v manželství by ten sexu měl být zpracováván správně. Musí sloužit také k cestě, k pozvedání.

Nesmí to být dekadence. My zde máme mnoho manželů, kteří se snaží mysticky. Někde to je povedené méně; ale viděl jsem, že tento problém se musí v nauce Květoslavově dořešit. Nemůže se pomíjet, aby nekoukali na sebe manželé jako na hříšné. Protože z určitého pohledu, jak třeba je v Březové - všichni hřeší. Mohou se považovat za hříšné. Protože se tam sex nerespektuje??? A k tomu nesmí dojít, aby to nesklouzlo do té situace, jako to sklouzlo v křesťanství.

Tedy staré tantrické nauky mohou být oprášeny a uvedeny v činnost. Ale musíš to být Ty, kdo je opráší. Také nikde to nechápou, tu cestu, jak má vést do duchovních oblastí. To se o tom nějaké zmínky tam uvedou, ale nikdy to nedovedou do konce. Protože nemají příslušné zkušenosti.

Kdysi Květoslav říkal, mě říkal, že přichází věk ženy. A řekl bych, že to je tak. Vezme-li se v úvahu sex v Nauce, tak zde přicházejí ženy jako hlavní nositelé. Ženy vedou v manželství, nebo měly by být - do duchovních sfér. Muž sám o sobě to dokáže skutečně jen výjimečně.

A hledat v sobě ženu? Ravi to správně uvádí ve své knize - to by musel pochopit obrácený směr čakranů, obrácené točení čakranů, aby v sobě našel ženu. Tak preferuji sjednocení se ženou. V příslušné sféře je třeba se spojit v jednoho. To je záležitost naprosto evidentní. To není jen pomyslná, to není jen citová záležitost. To je energetická záležitost. Zamilovaní si myslí, že se spojují,… to ne! To musí převést své energie na vyšší úroveň, kde to spojení je vůbec možné.

To už není citová oblast. Ta žena má k tomu k dispozici těch 90 až 99 procent energie, kterou muž nemá. A na ní záleží ten převod. Že je tato energie, kterou má v sobě připravenou, nadlehčenou a když se to povýší, tak má ohromné množství energie proti muži.

Jestliže ji v sobě najde. No, o těchto věcech se musí mluvit také individuálně. Každý je jinak stavěn. A podle toho, co píše Květoslav v Drahokamech, on stojí vždycky za tím dosáhnout jako seraf, dosáhnout alespoň božské realizace - preferují se nadsamsarické realizace - a potom se musí vrátit, aby zase znova získával světské zkušenosti v intencích těch stavů, které realizoval. A tam už padá v úvahu právě práce se sexem. Tam by to mělo být pak jako hlavní činitel.

Předpokládá se v tomto případě, že to bude muž, který bude realizovat ty vysoké, nadsamsarické stavy. Zatím jsem neslyšel a nečetl, že by to byla žena. To byl ten pořad obrácený. A tak je tady potom povinnost přijmout tu ženu a převést ji do nebes.

Jinak on sám nemá návrat povolen. To je tedy ideální. To je tedy případ askety, který tedy prorazí. A teď mluvíš zároveň o těch manželstvích, kde ta žena je mostem do duchovna a tam je to úplně opačně? Ano, tam je to opačně. Jestliže jdou spolu od začátku, tak tady má vedoucí úlohu žena. Právě přes sexuální oblast. Ale vyústěním této cesty - teď si hovořil, že existuje ten stav Christos, jako vrchol manželské cesty.

Ale toto není nikde popsáno, ale Což znamená popření těch dvou těl, v podstatě. Takže on ten asketa bere potom ženu do nebes jako individualitu? To je jeden způsob. Další je, že jdou dva, dříve než dosáhl kdokoli z nich vysokou realizaci. A tam přebírá žena vedoucí úlohu a táhne sebou muže. Vždycky se k sobě hodí, kteří se právě najdou. Měli by to mít potvrzené, že jsou určeni pro tento úkol. No, vy jste dva bráchové, u kterých to tak vyšlo!

To jsem vás nedal dohromady, protože se mi to líbilo nebo že jsem k tomu došel úvahami. Jednoduše dostal jsem rozkaz. Ten rozkaz může mít různé příčiny. No, vychází to ale většinou vždycky právě z těch dvou. A protože jsem na to vaše spojení dostal příkaz a vy jste poslechli, uskutečnili jste ho, neměli jste žádné zvláštní překážky, nic se nedělo, tak zřejmě tady máte nějaký úkol!

Třeba jako příkladu, jak má to probíhat a vypadat! Začlenění tím způsobem do nauky. Jako corpus delicti, že ano. No, zatím jste na začátku a dál se ukáže, jak budete zpracovávat to svoje soužití.

Ale myslím, že to bude v pořádku. A tak žena nejenže zaujímá takovou vedoucí funkci v tom soužití, mystickém soužití, ale ona má také moc velkou práci na sobě. Jestliže má být někdo celý, tak potřebuje všechny zkušenosti. A tak by byl nesmysl třeba soužití manželů bez dítěte.

Na tom jsme se dohodli. Protože kdyby nedošlo k tomu, byla by žena v nepořádku. Tam musí proběhnout to, že bude mít dítě, že pochopí, co to je mateřský pud, pochopí, že to musí zpracovat. Nějak to dítě vyřídí, dítě uvede do života a musí se vrátit časem k manželovi, k práci v sjednocení.

Ale těmi zkušenostmi musí projít, jinak to nemá žádný význam. Zrovna tak jako žena neprojde i muž zkušeností sexuální, bude defektní. Bude mít povahové kazy. Ale to nadále, že ona musí poznat mateřství Ale to má účel jenom tehdá, když se pochopí, že jeden život, žádný život! Že pracujeme na tom, abychom získávali zkušenosti, abychom co nejvíc na sobě zpracovali do příštího vtělení.

Abychom v příštím vtělení byli to nejspíše my, co jsme zpracovali tělo, abychom se mohli uvědomit. Jestliže se pracuje ve dvou, v manželství, mělo by se dojít do té fáze, kdy v příštím životě se narodí ti dva, jako jeden. Ten už půjde přirozenou cestou asketicky. Nebude mít potřebu dalšího hledání a spojování. K tomu by mělo posloužit manželství v současném životě. A tam je ten úkol ženy velmi tvrdý, velmi těžký, aby se vrátila k tomu zpracovávání sama sebe, k tomu soužití s jejím manželem a mužem.

Aby tomu dítěti dala svobodu - to je bytost, která půjde svou cestou, která nesmí tomu spojování dále překážet.

To je jenom po tu dobu dospívání a potom už se nemá mezi ty dva plést. To jsou možná takové podivné řeči, co vedu, ale to odpovídá zákonu, jak já je znám.

Ti dva mají zplodit dítě, které je kvalitní. Mají zpracovávat sami sebe natolik, aby bytost, která se zrodí, si je vybrala, aby byla kvalitní. Potom s tím nebudou potíže. Tím splnili svůj úkol a mohou se znova spojit dál k další práci. Veliká část manželství vlastně končí tím, že děti dospějí.

Pak se rozpadají velmi často. Většinou to tak bývá. Nebo to je soužití takové jalové. A Josefe, ten případ z Olsenova bláznovství od Larsena, jak je tam ta dvojice, ten Alberto? To je něco jiného, že? Cesta nemusí být vždycky stejná. Tam to dítě není To záleží na těch karmických zkušenostech. Než jsem přišel k tomuto, tak jsem dělal s tím jasnovidcem, dělal jsem mu také astrologii a jemu psala také ruka. Tak 2,5 až 3 dny po smrti mohl komunikovat nebo si myslel, že komunikuje s člověkem, který zemřel.

A byl zdrcený z toho, že už druhý nebo dvaapůltý den po smrti ten člověk nevěděl, že byl někdy ženat. A přitom to třeba vypadalo tak krásně, ano.

A tak jako propadl takovému pesimismu, že všecko máme jen iluzi. Že si jen myslíme o tom druhém, a ten druhý si myslí, ale že ta skutečnost je úplně jiná.

Ano, to dokazuje Květoslav na případě inženýra Míse. Někde jsem to uváděl a mluvil o tom. Byl přesvědčen - inženýr Mís - měl náramně ráznou manželku, v pořádku, že budou pokračovat.

Ona byla úspěšná v mystice. A když Květoslav šel ve Dvoře Králové, tak se k němu přidala na náměstí po smrti, samozřejmě a on se jí ptá: Myslím, že to je platné všeobecně.

Je pravda, že ona dosáhla velkého úspěchu v mystice. Při smrti realizace, realizace při smrti. A jeho už neznala, z rodu Ten, kdo nezpracovává tu příslušnost k rodu, tam je stále nebezpečí.

A to je samozřejmé, že se naváže a znovu a znovu se bude rodit. To byl veliký problém u paní Ledrové. To dalo Květoslavovi strašně práce, aby ji této zátěže, alespoň po určitou dobu, než dosáhne realizace, zbavil. Potom když dosáhla realizace, tak to už nemělo vadit. Ale i po realizaci ona stále myslela na rod, tam měla ve své ložnici oltáříček, kde obrázky svých vnuků, ke kterým se modlila nebo za ně se modlila. Já mám třeba důkazy u paní Ledrové, že tuto záležitost nevyřešila.

Ale přitom byla nesmírně oddaná Bohu, se dá říct, že ano? Přitom zůstávala vázaná rodem. No jo, ale Bůh ještě miluje rodinu Ale ona dosáhla nadsamsarické realizace. Mluvíme, jak se vymanit z rodu, z lidského rodu vůbec. Nejen když jde jeden jednotlivec, ale i dva, kteří jdou v manželství. Vymanit se z rodu. Květoslav neříká to, že se vzdáš rodiny, to ještě nic neznamená. Ale rodina se musí vzdát tebe. Mě se stala rodina příkladem??

Já jsem toto uvítal. Když prohlásili, že se mnou nechtějí nikdy mluvit. Tak ve mně to probudilo pocity štěstí. Za toto bych byl moralizátory kritizován, i psychology. A není to vlastně špatně, že si v nich vytvořil takovou zášť proti sobě? Protože když mě budou milovat nebo nenávidět, stále jsou ke mně ve vztahu. Měli by být lhostejní. Už pro mě nepoužitelní. Ano, dobře to říkáš. Když je něco nepoužitelné, tak to odložím. Jenže Karle, když tě budou mít rádi, tak těžko vznikne lhostejnost.

Kdežto když tě nebudou mít rádi, tak z toho spíše vznikne lhostejnost. To je nesmysl, to je vazba jako vazba, zprava nebo zleva. To je jedno, ale když tě někdo nemá rád, tak časem přirozeně vznikne lhostejnost.

Nenávist je často ještě silnější cit než láska. Já bych si nebyl tak jistý. Já to beru jako vzdání se. A to má jinou kvalitu. Tak bych se nevyjadřoval. Když je mi někdo lhostejný, tak co, budu ho prohlašovat za padoucha nebo za svatého? Nějakou formu to musí mít.

Nějak tu lhostejnost musím omluvit a zdůvodnit. Těžko, lhostejnost se těžko zdůvodňuje. Já myslím, že je to vynulování té energie. Ta energie se stane nulovou. Baterie se vybije a nedává šťávu. V každém případě mystická cesta má mnoho a mnoho záhad. Každý je sám, který má svou cestu. Každý jde svou speciální cestou. Nejsou dvě cesty stejné. Ještě jsem chtěl říci toto: Oni se s tou nenávistí na něj nedostanou.

Oni se nedostanou na něj. Čili, musí vzniknout nějaká apatie. No, on se může zaštítit individuálně. Mystik si to vyřeší. Ale teď mluvíme o těch ostatních, co zbyli. Tam, jak to vypadá, že ano. Nebo možná, že i ví. No, něco podobného můžeme pozorovat, když zemře nějaký nebešťan. Někdo, kdo žil strašně dobrý život. Tak na pohřbu ti potomci nezapláčou.

To nedokážou, protože tam je taková jistá radost. A potom za týden se to zdá, že je to strašně dávno, co ten člověk tady byl. On také jako mizí. Nezpůsobuje bol, nedotýká se to. Tohle jsem u dvou případů zjišťoval. Jakoby maže po sobě nějaké stopy. Lidi netrpí zkrátka, ti pozůstalí. To musely být nějaké kvalitní bytosti.

Viktora zemřel, taky se to zdálo — jé, to je dávno. Nebo si vzpomeňte Bajer na pohřbu. To je strašně dávno! Také to smazali, také vznikal tento efekt. Já jsem nijak moc nevzpomínal na Květoslava, když zemřel. Na jeho hrob jsem se šel podívat po 20 letech. To tenkrát po těch 20 letech chtěla vědět Dana, kde je hrob, tak jsem ji tam dovedl.

Jinak bych tam ani nešel. No, naštěstí jsem mohl zjistit, co se tam děje nebo jak to vypadá. Že jsem tam Květoslava neviděl, že tam jenom vyzařoval čistý jas. Já jsem neměl potřebu vracet se pořád ve vzpomínce. Jistěže zaživa také jsem ho chtěl vidět a navštěvovat, být s ním ve styku. Ale když zemřel, zmizel?! A proto jsem také nikde neprojevoval ten způsob uctívání - bystu oprašovat, obrázek.

Tak mohla by se rozvinout nějaká diskuse. Předpokládám, že žijete a život vám klade otázky. Otázky z hlediska mystiky. Tak je jasné, že kladu jako podmínku života metta. Jako základní věc, kterou máme stále provozovat, metta. Volání metta v srdci. Tak jsem začínal a v tom jsem vytrval a v současné době se to metta někdy dostaví, ale někdy se probudí určitý trvalý stav.

Stav radosti v mase těla. I když v těch mých letech mám sem-tam nějaké to bolení, tak přesto to tělo zůstává takové jasné. Je v těch vibracích stále živé. A došel jsem k tomu - o čem říká Květoslav, že mystik má trvale žít ve správném stavu, ve stavu radostivosti a koukat na svět z tohoto stavu a přenášet jej jednoduše tím: A to je forma, která vznikla původně z metta. Je to forma přání štěstí všem bytostem, která není mentálního charakteru, ale celobytostného.

Je v mase těla. Byl jsem ovšem v tom velice vytrvalý. A je to už mnoho a mnoho let, co jsem s tím začal. No, tak povězte, jaké vy máte zkušenosti! Držet se toho, držet se metta. Není to tak jednoduché, jak by se zdálo, protože buddhističtí mniši, kteří odešli do sanjásy, začali odříkávat metta.

Ale odešli do ústraní, ať už někam do jeskyně nebo do lesa. A tak byli sami. My jsme v jiné situaci. Žijeme ve světě, musíme se ohánět Ale to nás nezbavuje povinnosti, že máme udržovat stále metta. Stále volat svým srdcem nebo do svého nitra: Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Je samozřejmé, jestli někdo sedí u počítače a pracuje na něm, že to jde asi těžko přitom volat metta.

Zrovna tak jako když je někdo ve společnosti lidí, v jakémkoli kolektivu - tak asi to jde také těžko volat metta. Ale my to musíme mít stále pod kontrolou, stále musíme vědět, co se v nás odehrává. Musíme vědět, co dělá mysl, co dělá pociťování. A stále se držet toho jednoho. Buďto metta a nebo se stáhnout ve společnosti pozorností do nohou a tam setrvávat. A mám vyzkoušeno, že to jde také. Člověk stále drží odstup i od toho počítače i od té společnosti. Ale člověk se musí stále přiznávat k tomu jednomu, za všech okolností.

A tak mně napadlo třeba, to co dělají Harekrišnovci. Oni chodí a stále opakují jméno Boží - HareHare. To je obdobné jako to metta.

Jenže ten průvodič u toho je asi poněkud jinač. Jinak by museli mít nějaké úspěchy. Protože volat metta, přát všem bytostem dobro, to je podobné, jako stále opakovat jméno Boží. To si každý musí vybrat, co je mu bližší. A pokud voláme toto přání štěstí všem bytostem, provádíme vlastně koncentraci na srdce, za všech okolností.

Ale má jinou kvalitu, než jak prováděli tu koncentraci třeba Tomášovci Eduarda Tomáše.

prosinec hledám muže na fajn sex třeba u videa,budu tě honit kouřit a vše co budeš chtít,, delší vztah,já 36/,,praha a okolí, napiš Věk: 46, Beran/Střední. 5. březen sex privat svetla nad sazavou - escort sex ceske budejovice nejvetsi kunda vsech dob Markéta cena porno boskovice, a exta ajto.info 2. únor Klíčová slova: amatéři casting amatéři kásting sex kásting czech Svou roli na tom hraje i velmi asertivní mladý muž prvni sex czech Cesky sex holky bez kalhotek · Sex kutna hora amaterske fotky · Hd porn anonce sex. Male holky czech casting anal srpen by prvni casting naprivat. Posted in: Tantra Ceske mature eroticke masaze pardubice, Zensky orgasmus video sex kutna hora. březen Erotická seznamka inzerce na sex oral anal kutná hora. Ten je ale ČESKÉ PANIČKY PRVNI CASTING, Freevideo cz lesby videa zdarma. leden česke porno kutna hora. Anální hrátky. Sex z vlastního pohledu. Sex masáž. Sestřina přítelkine. Vysříkaná kundička. Tvrdá mrdačka. HD.

Seznamka pro lesby www sex doma cz

Sex kutna hora prvni casting

Tags: