Recent Articles

Recent Articles

Posted 04.02.2018Comments are off | Seznamka Praha

Novy rychly prachy lenka juroskova

novy rychly prachy lenka juroskova

Možná se pan Šincl opět těší velké popularitě pojišťoven. Pokud bude zákon upraven pouze pro rezervotvorné pojištění, pojišťovny musí upravit průběhy a modelace a čeká nás další odpoledne při aktualizaci kalkulátorů a některé společnosti, byť například se svým stokorunovým základem, jako například NN, který případně není vyčerpán pro zajištění v hlavním tarifu, vypadnou z portfolií některých poradců nadobro?

Většina pojišťoven dnes připravuje čistou rizikovku, viz. Jinak u individuálních konců, si myslím že se automaticky poníží pojistné, klient bude platit méně a bonusy věrnost, bezeškod. Pokud je to čistá rizikovka, tak není možné ty peníze umisťovat do investiční složky, podle mě musí v takovém případě dojít k úpravě smlouvy. U pojištění, které to umožňuje, se to začne do této složky kumulovat, ale nevím, jestli všude. Provizní podmínky se odvíjí od výše pojistného v době sjednání, takže pokud k dané změně dojde po době storna, nebude se na provizi měnit nic, pokud byla předplacená, změní se ale provize následná, případně provize rovnoměrně rozložená něco jako POV.

Opět to bude závislé na konstrukci smlouvy. Třeba u Flexi poté, co vyndáte děti, se smlouva nezlevní, ačkoli by to bylo logické, jinde se smlouva o cenu dětského připojištění zlevní. To si už nepamatuji, ale jelikož smlouva bude v době, kdy se poprvé připisuje, v záporné hodnotě, došlo by k jejímu spotřebování na úhradu toho mínusu.

Dál už by to bylo jedno, stane se součástí kapitálové hodnoty. K tomu poslednímu… ano, některé produkty vypadnou z portfolií některých poradců nadobro. Ale na to bych si počkal, jakou to bude mít konečnou podobu a jak to vytvarují pojišťovny…. Vy nás ale zásobujete, pane Karfík… je hláška z jedné oblíbené české komedie… a tak nám přibývají další komentáře z dění kolem úpravy provizí. Kolega mi po ránu psal SMS, ať si přečtu článek na investujeme.

Ministerstvo financí MF ČR prosazovalo omezení pouze u rezervotvorných životních pojistek, to se ale neshledalo jak s názorem České národní banky ČNB , tak s většinovým stanoviskem vlády. A některé pojišťovny nové úpravě jen tleskají.

Neodpustím si rýpnout… je to právě ČNB, která tohle mohla dávno zastavit některými velmi jednoduchými opatřeními. V této chvíli by již pravděpodobně nebylo nutné dělat nějakou regulaci a plýtvat tak časem poslanců, kteří mohli hlasovat o něčem důležitějším. Některé pojišťovny úpravě tleskají? Na práci slušných poradců to nezmění vůbec nic a ti, kteří nebudou moci přebouchávat svoje pojistky, vrhnou se na pojistky kolegů z branže, protože tam jim bude nějaká provize šuma fuk.

Proč se nezačne takovými opatřeními, aby se takoví poradci do oboru vůbec nedostali? Proč tyto lidi nikdo na vstupu důrazně neproškolí o tom, co je a co není v souladu se zájmem klienta, proč je někdo neupozorní na sankce, které za to mohou přijít? Kam zmizelo oněch 10 tisíc za registraci? Co za ně tento trh dostal? Odpověděl bych, ale radši ne…: Nemohu si pomoci, tady něco hodně smrdí.

Několik veřejnosti podaných variant, které se ze dne na den mění a MF vydá informaci ve stylu, že se tam ještě bude něco měnit? Existuje snad nějaký návrh a ten se odhlasuje nebo ne… Když se neodhlasuje, tak přichází na řadu nový návrh. Pokud se odhlasuje, tak co se na něm bude měnit? Opět se tam někdo snaží procpat něco, co tam být nemělo a to je regulace rizikového pojištění.

Do této chvíle jsme byli masírováni informacemi, že se další návrh bude týkat pouze pojištění rezervotvorného. A najednou jakoby nic, z čistého nebe je na světě zákon, který reguluje i riziková pojištění a je tu enormní tlak na rychlé schválení. Nepřipadá Vám to celé jako připravené?

Pěkně celý trh uhoupat, aby byl v klidu a pak tam v poslední chvíli vpašovat kontroverzní návrh, protože to někdo potřebuje a rychle to schválit? Princip ale zůstává stejný… rezervotvorná složka jsou prostředky klienta, které je třeba ochraňovat, riziková složka jsou prostředky, které klient platí za službu, stejně jako u holiče….

Co se asi stane, když neuděláme opatření ve správném pořadí? Dokud nikdo nezasáhne přímo proti praktikám poradců a společnostem, které na tom vydělávají, tak důsledkem této regulace bude pětileté storno období, ve kterém nebude ze strany zlatokopů snaha přepracovávat vlastní smlouvy, ale smlouvy své konkurence. Trh se dostane ještě do většího bahna, než je teď a pověst zprostředkovatelů bude nikoli na nule, ale na bodu mrazu.

Přetahování zájmových skupin má přednost před rozumem a logikou, která by tento problém již dávno vyřešila, kdyby ji někdo neškrtil….

Dovoluji si pokračovat článkem z investujeme. Pro klienty pojišťoven však prý přináší větší ochranu. Takže když návrh neobsahuje cenovou regulaci ani maximální výši provizí, znamená to že je ministerstvu zcela jedno kolik se za tyto produkty bude platit zprostředkovatelům?

A že tento náklad se prostě bude muset promítnout do ceny produktu? Takže ministerstvo opravdu chrání klienta. Tady dostává selský rozum na frak. Ukazuje se v plné nahotě už od loňského roku že tu v žádném případě nejde o klienta, jde jenom o politické body, lobby pojišťoven a neschopnost až nečinnost dozorce trhu ČNB.

Protože jinak nechápu proč je tak těžké udělat např. Ale na to jsou potřeba poradci plus pojišťovny a bohužel také větší snaha ČNB.

A to je moc práce, moc složité, prostě všeho moc. Nedělám si iluze, jak kdo na ministerstvu přemýšlí a jaký sleduje cíl. Kritickým prvkem v tomto obchodu je zákonodárce a dozorové orgány. Pokud nemáte pomstychtivý emoční problém s jistou skupinou populace a není Vaším cílem zastropovat např. Jenomže naprosto stejně můžete poškodit klienta i investicí s předplaceným poplatkem. Nebo rizikovým pojištěním, které pro daného klienta bude zcela neúčinné díky výlukám.

Zapomněl jsem dodat, že registr smluv sám o sobě nevyřeší přetáčení smluv. Pozitivní výsledek takového úkonu je naopak očekávaný cíl každého zákazníka. Smyslem regulace není regulovat tržní prostředí jako takové, ale podmínky v něm. Přesně, jak píše Jiří.

Musí to být transparentní, jednoduché, dohledatelné… do oboru se nesmí dostat lidé bez základních nejdůležitějších informací na vstupu a lidé málo kvalifikovaní a necertifikovaní…. Registr smluv není všespásný. Kolik najdete klientů z těch, kteří mají zájem něco uzavřít a kteří to ještě nemají? O přepracování musí rozhodovat jiné věci, než registr a to čistě ekonomicko-pojistná bilance a zájem klienta s přihlédnutím k okolnostem, jako je zdravotní stav, čekací doby apod. Dohledové orgány jsou pravděpodobně pod tlakem loby pojišťoven, protože kdyby chtěli tomuto stavu skutečně zamezit, tak některé firmy museli už pokutu jako první výstrahu dostat dávno a při jejím pokračování nadělit citelnější zásah a při dalším odebrání licence firmě a zodpovědným osobám.

X let by se tu již nic takového nedělo. Pokud pojišťovna vytvoří produkt, který nebude produktem životním, ale produktem neživotním — úrazové pojištění s dalšími připojištěními, tak si může pojišťovna vyplácet co chce a kdy chce. A věřím že část trhu natruc bude rušit aktivní kmen některým pojišťovnám, které regulaci nejvíce tlačily, z principu.

Reakce na sebe nenechá dlouho čekat. Úprava tak jak je navržena je zcela k ničemu. Soudy asi nastavili špatný metr, neboť se především slovíčkaří právníci se chytají v textu každého prdu a přitom je evidentní, když někdo koná s úmyslem vyhnout se zákonu a dělat stejnou věc stejně jako předtím. Protože by z aktivních funkcí zmizeli zákonodárci, lobovači a obdobně nakažení zlatobijci. Všichni by se přesunuli z mediálního výsluní do tmavých zákoutí nápravných zařízení.

A kdo by pak vedl náš lid a vyprávěl mu pohádky o dobru a zlu…? Vyjímečným jedincům výše uvedených profesí se omlouvám, pokud nezapadají do této běžně klonované kvality a naopak je vyzývám, ať se hlasitě projeví: Tak dle slov p. Babiše to vypadá pouze takto: Jestli to tedy chápu správně, čisté rizikovky jsou v tom zamotané taky. Není tomu tak, jak uvadí ČAP — pojistný obzor, že by čisté rizikovky byly i nadále stejně jako dnes. Zajímavý je nejen článek, ale i komentář poslance Šincla.

Ten je zcela mimo mísu. Komentuje totiž zcela irelevantní věc, kdo je předkladatelem zákona. Za prvé o to v článku přece nejde a za druhé, stejně je zřejmé, kdo strůjcem této regulace je. Tento komentář může ve čtenáři vbudit pocit, že je Šindelář mimo ve všem, přitom je mimo ve zcela nepodstatné věci. Šinclovi bych doporučil, ať si tyto manipulační techniky nechá do sněmovny, kde jsou na to zvyklí, nebo na doma a začal reagovat věcně.

Jedna z jeho prvních reakcí v našem krátkém dialogu při mém protestu proti paušalizaci poradců a dalších připomínkách podotýkám, že věcných a slušných , byla reakce, že pravděpodobně patřím k přebouchávačům a proto mi jeho návrh tolik vadí. Žádal jsem právě o věcný přístup a podkládal zcela jasnými argumenty s naivní představou, že nevyvratitelný argument musí přece zastavit publikování polopravd a lží do médií. Pochopitelně nezastavil, celá mediální masáž byla naprogramována v jasných mantinelech a v čase již dopředu a nebojím se napsat, že ji někdo zaplatil.

Moje dotazy, které by některé informace v článcích pana poslance vyvrátily, nebyly nikdy zodpovězeny. Ale chápu, že vytížený poslanec nemá časový prostor pro komunikaci s každým řadovým obchodníkem….

Tak jsem rád, že se na tom odkazu odehrává diskuze, tak jsem si také dovolil tam vložit příspěvek:. Jen tím omezíte klienty v tom, že pokud pojišťovny na trh dodají nové, kvalitnější pojištění, třeba úrazové, tak to nebude klientům doporučeno, právě s ohledem na Vaší manipulaci s fakty, tedy s tím, že, dle Vás, IŽP a RŽP jedno jest.

Chtěla jsem se podívat na případné další komentáře ale ….? Nesouvisí to s novou grafikou? No on mi pan Kořínek zodpovědný za web opojisteni. Ale pokud vím, nikam jsem se, abych si mohla diskusi přečíst, nepřihlašovala. Docela by mne zajímalo zda pan Šincl bude dál nějak reagovat nebo zda rezignoval. I když číst jeho příspěvky kdekoliv spolu s panem Votavou je na zvr…ní.

Nyní — jdu to napravit. Upřímně mi ten článek vyznívá mnohem vyváženěji, než články minulé. I když samozřejmě s vyjádřeními jedné strany nemusím souhlasit. Líbí se mi, že se článek neomezuje na přestřelku ohledně výše provizí, ale věnuje se i jiným oblastem, na kterých se obě strany alespoň částečně shodují. Ale jo… ono taky asi dost záleží, jakým způsobem se to do těch novin dostane, jestli jako nestranný článek popisující situaci nebo jako záměrná masáž veřejnosti, kde se pak začíná s manipulací čtenáře.

Možná jak kde a jak kdy. Celý mechanismus konverzí, který jsem zažil, nebyl postaven na ničem jiném, než na procentech přepracovaných smluv. Naprosto jasná a cílená deformace obchodníků, motivovaných přepracovat smlouvu bez ohledu na výhodnost nebo nevýhodnost pro klienta. Naprostá většina těch rozhovorů s klienty proběhla jako jednání neprobíhající v klientově nejlepším zájmu, ale v zájmu obchodníka, potažmo pojišťovny.

Když to vezmu odspodu, neustálé sledování procenta úspěšnosti, obchodníci s nejhorší úspěšností byli z konverze vyřazeni. Dál se to sledovalo na úrovni manažerů obchodních skupin, agentury, regionu… a všude se sledovala procenta úspěšnosti přepracování. V Poslanecké sněmovně započalo jednání, na jehož pořadu, je jako pevný bod zařazena novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích č. Poslanecká sněmovna dnes projednala návrhy dvou významných zákonů pro české pojišťovnictví a schválila jejich postup do třetího čtení.

Hlavním aktérem byl tentokrát Zbyněk Stanjura, který podal pozměňovací návrhy. Dobrá práce poslanče Stanjuro! Uvidíme, jak bude Šincl kopat a zda má tento rozumný pozměňovák šanci. Mám tomu včerejšku rozumět tak že sice Stanjura rozumný člověk navrhl zrušit bod o regulaci provizí, Šincl si ale stále vede svou že regulace tam prostě jsou a budou? O návrhu se bude jednat ve třetím čtení, takže výsledek stále nerozhodný? Jinak konečně někdo ukázal jak to je s těmi náklady, že pojišťovny nejsou zase takoví nevinní beránci za jaké se doposud vydávali.

Pan Šincl to ukázat nemohl, tomuto tématu se velmi pečlivě celou dobu vyhýbal. O to víc byla masírována veřejnost, jak jeho návrh bude vracet miliardy z odbytného klientům na účet. Když jsem mu položil otázku, jak se z rizikového pojistného vrátí odbytným nějaké peníze klientovi na účet, odpovědi jsem se nedočkal. O důvodech si můžeme myslet své, ale vzhledem k jednostrannosti to jasně ukazuje odkud vítr fouká. O nákladech pojišťoven se dřív mluvilo také, ale bohužel nikoli tam, kde se o nich mluvit mělo.

Nechápeme a tím vlastně házíme klacky pod nohy panu Šinclovi a jeho spřáteleným osobám, které pro blaho občanů ČR, pokud by to šlo, tak i celé EU, ušetří a předají klientům, tedy v ČR těm dolním 10ti milionům, statisícové částky na rizikovém pojištění. Ten graf, co tam v oduvodneni pouzil Stanjura, je samozrejme divny. Nemohl tak ani vycislit cast provize. Tady uz jde jen o vlastni ega a emoce, takze fakta nikoho nezajimaji..

Rozpoctovy vybor dne 9. Rozpoctovy vybor neprijal usneseni hlasovat o navrhu zakona jako celku. Vypada to,ze tento zakon je zatim u ledu a nebo se ceka na nejakej dalsi navrh. Ono je vůbec vtipný si to pročíst.

Na výbor o 24 členech, slušná účast…. Pokud vnímám správně pocit této Sněmovny, troufl bych si říct, že jsme z novelizací obou zákonů unaveni a otráveni. Za hlavní příčinu současného stavu považuji jednoznačně legislativní aktivismus kolegy poslance Šincla. Jeho kontroverzní pozměňovací návrhy k vládním návrhům zákona nejdříve donutily v létě vládu ke stažení příslušné novely ze Sněmovny.

Tehdy se přitom jednalo o novelu velkou, komplexní, která měla slušnou podporu pojišťoven, zprostředkovatelů i České národní banky. Přetahováním o regulaci provizí však tento zákon spadl pod stůl. S vaničkou se tehdy vylilo první dítě, nepochopitelně zákon, po kterém jinak pan poslanec podle vlastních slov tak silně toužil. Druhé dítě se vylilo jen několik měsíců poté a jmenovalo se vládní návrh zákona o pojišťovnictví, který s problematikou přepojišťování a provizí nijak věcně nesouvisí.

Kvůli tomu legislativnímu dobrodružství má dnes Česká republika stále nepořádek na trhu zprostředkování v pojišťovacím sektoru a navíc čelí hrozbě finančního postihu za nesplnění povinnosti transpozice evropského práva do tuzemského právního řádu. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. Tak asi všichni jeli již na prázdniny, koukám, že moc lidí to nesleduje, poslanci si to taky odhlasovali a můžou jet k moři…, hlavně, že je v koalici klid…, děkujeme pánové, poslední ať zhasne ….

Já bych k tomu napsal takové malé zamyšlení. Asi tak tři roky tu někdo chce něco regulovat a někoho chránit. Po třech letech má zákon takovou podobu, že chrání klienta v produktech, které normální poradce už několik let nesjednává. Ti, kteří ho sjednávají, ho budou klidně sjednávat dál a navíc budou mít tendenci místo vlastních smluv přetáčet smlouvy konkurenční. V nevhodném přetáčení rizikovek tedy klienta nechrání nic. Takže čemu jsme to vlastně zabránili? Klient bude dál investovat do IŽP, kde jsme mu sice zajistili lepší odbytné, pokud smlouvu brzy zruší, reguluje ale někdo poplatky pojišťovny?

Protože pokud ne, klient si koupil pouze jistotu, že dostane víc peněz na odbytném u často předraženého šmejdu. Slušný a poctivě pracující obchodník bude ve větším ohrožení ze strany dravců jdoucích prioritně po výdělku nebo ze strany samospotřebitelských systémů uplácejících klienty provizí. Nějak mi ve všech těch komentářích kolem novely, chybí to zásadní a tím je otázka, proč nebylo odděleno rizikové pojištění od rezervotvorného, když se všude mluví o odbytném a ochraně klienta.

Vždyť je to každé z jiného soudku. Rezervotvorné pojištění jsou prostředky klienta, které je třeba ochraňovat a rizikové pojistné je nákup zboží v podobě služby… Dovedete si představit, že nějaký dealer, který má část odměny nebo celou, za prodej nějakého výrobku nebo služby bude vracet třeba po dvou letech tři pětiny ze svojí provize, protože zákazníkovi se služba už nelíbí nebo se nějak změnila situace?

Jak to tedy je? Trošku už v tom opravdu tápu. Myslím, že v tom tápeme všichni, ostatně dobře to bylo vidět při tom návrhu před třemi měsíci, kdy jsme něco jiného četli v návrhu zákona, něco jiného k tomu napsala ČAP a něco jiného MF.

Jisté je, že se nikdo neobtěžoval to rozdělit na rezervotvornou a rizikovou složku. Všimli jste si, že to celou tu dobu nikdo moc neřeší? Nemohu se zbavit pocitu, že je za tím nějaký tlak, když se zamyslíme, komu vyhovuje stav pětiletého storna na rizikovce, jsou to jednoznačně pojišťovny. Klienta to sice může poškodit jinak, než přímo na penězích, to se ale přece nechalo už dávno ošetřit jinak. Klient tedy tím prakticky nic nezíská, obchodník už vůbec ne, pouze se zvýšilo riziko přepracování konkurencí a nejistota výdělku, bez ohledu na to, zda obchodník dělá svoji práci dobře.

Spíš to nahrává bezpáteřním hajzlíkům. Jediný, kdo na tomto stavu profituje, je pojišťovna, které se při krátkém trvání smlouvy budou vracet peníze. Přičemž si do smlouvy může, když bude chtít, nacpat spousty nesmyslných nákladů, které klienta okradou na dlouhodobém horizontu v daleko větší výši. Nikoho, kdo chce tak vehementně chránit klienta, to ale nezajímá. Tak abych dokončil odpověď, nějak jsem se ztratil.

Podle mě to bude tak, jak to bylo v návrhu před tím, že o výši provize bude rozhodovat v podstatě pojišťovna, protože může vyplatit jakoukoli zálohu na provizi. Vzhledem ke konkurenčnímu boji se nechá předpokládat, že provize mohou být klidně stejné, rozdíl ale bude v té pětileté stornoprovizi, kdy se ty zálohy budou pojišťovně vracet.

Pokud je takový model přípustný, pak může existovat x kombinací s různou výší zálohy…. Ale jistý si tím tedy nejsem vůbec. Nyní bych to odhadoval na 15 — 30, s ohledem na konkurencí tak až 25 — 35, náklady pojišťovny nemají omezené, návrh Stanjury byl smeten ze stolu, zaplatí to tedy v pohodě klient. Takže jestli tomu dobře rozumím,dá se celá provize vyplatit jako nyní dopředu a budeme za ní ručit.

Moc děkuji za vysvětlení. Dobrý den, lze někde stáhnout novelu tak jak ji odhlasovali 3. Hledal jsem ji na stránkách PSP, ale nějak jsem se v tom ztratil. Za případný odkaz budu rád. Zde lze teoreticky volit, kolik let shrnout do zálohy na počátku: Nejucelenější pohled a tuto problematiku, tedy podle mého názoru, k dnešnímu dni je na webu Opojištění. Nyní to jde do senátu, neznamená to tedy, že vše co tam nyní je, nakonec tam i bude a naopak, tedy že to, co tam nyní není, tam později býti může.

Legislativní proces je takový, že Senát nemůže změnit text schválený Sněmovnou, může ale předlohu zamítnout a tím vrátit zpět do Sněmovny a nebo ji vrátit s pozměňujícími návrhy, o těch by případně pak znovu hlasovala Sněmovna. Vzhledem ke složitě dosažené koaliční dohodě na daném textu a dosavadnímu průběhu, už já osobně žádnou změnu textu nepředpokládám: Zdravím všechny poradce, kterým není lhostejné, že se v poslanecké sněmovně jednalo o nás bez nás.

Pokud s tím, chceme něco udělat, máme poslední šanci…Panem poslancem, se kterým jsme jednali,nám bylo doporučeno neházet flintu do žita a oslovit včas senátory. Senát má zákon schvalovat koncem července…. Po aktivitách, které jsem měl minulý rok nejen já, ale byly i v mém okolí, si dnes dovolím konstatovat, že můžeme být rádi za to, jak ten návrh je dnes předložen a že je takový, jaký je.

I na tomto serveru, kde diskutuji nadprumerni poradci, nevidi vetsina, co je spatneho na investicku s minimalizovanym pojistnym a prevladajici nazor je, ze klienta nemusi zajimat a nemusi rozumet konstrukci sjednavaneho pojisteni, ze to je na poradci.

Az mi zde 5 poradcu s nejvetsim kreditem potvrdi, ze uz prestali sjednavat investicko a jen doporucuji ciste rizikovky, tak budete mit pravdu. Ted ale je jeste brzy. Vetsina spolecnosti typu Insia, BT, atd. Technicky… pokud bude kvalita pojištění cca stejná a budou cca stejné pojistné zajištění a vyjde Vám investiční pojistka levněji, než pojistka čistě riziková, tak špatného je na tom řešení co?

To je dobrá otázka, snad někdo vysvětlí v čem je chyba. Každý, kdo to trochu sledoval, z toho musí mrazit v zádech. A takhle se schvaluje skoro všechno. Připomněl bych, že politik má volit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Občas bych řekl, že to bude spíš bezvědomí…. Po panu poslanci Šinclovi, kdy se zvedl poměrně masívní odpor všude možně, se posléze šlo potichu po pěšince, žádná velká medializace, aby do toho nikdo moc nekecal. Případné změny, jako byla ta poslance Stanjury, které v navrhovaném zákoně logicky opravovaly chyby, se pak v rámci politického kupčení shodily hlasováním ze stolu.

Dle mého soudu logické námitky a návrhy podávané průběžně lidmi a institucemi, o kterých si myslím, že do toho mají co mluvit, nemohli moc uspět proti silnému tlaku ze stran některých pojišťoven. Nevím, zda je někdo z poslanců vůbec četl.

Řekl bych, že naprostá většina ne. Myslím, že by měli mít pět let storno na svoje poslanecké platy. Zatím se na tento návrh zákona zde na Poradcích, díváme z pohledu koncového obchodníka, prodejce. Trochu nás trápí rozložené provize, ale hlavně storno na 5 let, které bude pro mnohé likvidační. Paradoxně bude likvidační pro ty poctivé, kteří nebudou přepojišťovat cizí kmen. Že tento návrh je výhodný pro velké a zajeté pojišťovny, to asi nemá cenu zde moc komentovat.

A to se zatím na to díváme z pohledu jejich možného neomezeného zdražování, protože návrh Stanjury byl smeten ze stolu. Storno je těmto našim centrálám vypláceno v rámci provizí. Převážná část ústavů, tedy podle informací které mám, storna rovnou započte oproti provizím a zbývající peníz zašle. Centrály to jsou tedy donuceny automaticky zaplatit. Při dnešní fluktuaci v oboru to bude velký problém, kde toho bývalého obchodníka doženou nebo najdou?

Bude ještě v oboru či živ? Převážná, možná ne převážná, ale velká část těchto storen padne na vrub našich centrálen. Podle bodu 3 já toto vidím jako takový meč nad těmito makléřskými centrálami a opět zde vidím jednoznačné plus, které přináší tento nový návrh zákona velkým ústavům pojišťovnám , které mají velké obchodní sítě a bojí se o obchody. Pokud si uvědomíme, kolik pojišťoven má své rozsáhlé obchodní sítě, rychlost a pružnost jejich jednání, velký kmen smluv, potom se nám docela omezí počet ústavů, které asi, zřejmě, možná lobbovaly za tento zákon.

Pojistnou ochranu máte přece i v tomto produktu. Pokud je cca stejná s obdobnými parametry nastavení a pojistnými podmínkami, tak z hlediska pohledu na pojistnou ochranu, je to stejné. Akumulovaný dluh, který po Vás nikdo nechce, Vám může být lhostejný. Pro kolik klientů ze sta je toto prioritnější, než pojistné krytí, pojistné podmínky a cena?

Když na takového klienta, kterému forma IŽP, byť s minimální složkou nevyhovuje a tudíž není pro něj přijatelná narazíte, budu vybírat z produktů čistě rizikových, o tom to jednání přece je. Proč ale selektovat klienta dopředu a tím si i zúžit portfolio? Pro třetí bod platí to samé, co pro druhý. Působí-li to na něj, že je za magora, pak tyto produkty prostě nebude mít.

Provizi přece vyděláváte cca stejnou i u produktů bez investiční složky. Ptáte-li se na to, jaký produkt bych chtěl mít u všech pojišťoven k dispozici, pak je to jiná otázka, než to, že musím vybírat z toho, co k dispozici a v jakém tvaru mám. Ideální pro klienta by bylo úplně čisté riziko, poskládané z různých pojišťoven do jednoho celku s jednou platbou, podobně jako když vyberete podílové fondy a sestavíte portfolio. K tomu by obdržel klient na každé riziko pojistné podmínky a Vy jako makléř byste vybíral různá rizika od různých pojišťoven a sestavil v jeden celek přes pojišťovací produkt nějakého ústavu, který by to celé združil a vzal si za to jasně deklarovaný poplatek.

Ono je to trochu podobné i s těmi provizemi. Kdykoli jsem seděl s jakoukoli kontaktní osobou z pojišťovny, vždy jsem jim navrhoval, ať vytvoří dva odměňovací modely, aby ten, kdo chce skutečně o klienta pečovat, mohl postupně přejít do modelu, který to umožňuje. Nebo alespoň ať sníží vstupní provizi a navýší následnou.

S jedním nebo půl procentem nebo žádným, přece není možné klienta odservisovat. Pojišťovny nestojí o to, abych klienta servisoval a držel ve smlouvě, která je dostatečně variabilní a konkurenční? Možná stojí, ale je tu další důležitý bod a tím jsou jako obvykle peníze. Vezmeme-li pojistný trh jako celek, tyto produkty by zprostředkovávala naprostá menšina. Podívejte se jen na jednoduchý příklad — Flexi.

Dostat se úvodní provizí na obdobnou hladinu, jako jsou produkty konkurenčních pojišťoven, aby byla stejně motivační k prodeji obchodníkem, zejména pro MLM systémy. To přece není v zájmu klienta ani obchodníků, kteří chtějí vytvářet vztah s klientem, to je v zájmu většího obchodu, potažmo peněz. Takže ptáte-li se, zda bych to chtěl jinak, než to je, ano chtěl. Bohužel na tom jako jedinec nemohu změnit vůbec nic a moje práce je pracovat s tím, co mám, klientovi dát základní informace a pomoct mu s výběrem toho, co je pro něj pokud možno co nejoptimálnější v dané situaci.

A to může být klidně i forma IŽP. Myslím si, že jsi to Romane shrnul dobře a dostatečně, nicméně se obávám, že dotaz pana Náhlíka směřoval přímo na můj příspěvek — odpovím mu níže. Jste vizionář a vážím si vašich názorů. Zde však něco postrádám. Toto považuji výhradně za technické hledisko, pro klienta nepodstatné. Pokud máte na mysli jednoduchost a transparentnost, pak s cílem souhlasím.

Toto odpovídá současným produktům současných pojišťoven tedy vynechám-li kombinaci více rizik od více pojišťoven — o tom níže NEBO. Jednoznačně ano — Váš záměr plně kvituji a potvrzuji i mou primární softwarovou orientaci na kvalitativní cíle. Koneckonců v tom je zakotveno ono poradenství. Pevně doufám, že toto se v praxi alespoň občas i děje: Nesouhlasím se slůvkem pojišťovací. Jde naopak o finanční — spíše bankovní službu, která odpovídá trvalému hromadnému příkazu a současným trendům FinTech aplikací.

Ale jak a z čeho budu honorován??? Tímto závěrem však rozhodně nechci znevažovat Vaše myšlenky: Čisté riziko je přece nutné. Jak byste spojoval produkty s investiční složkou? To by přece popřelo smysl finanční výhody pro klienta. Měl by to u několika pojišťoven a u každé by platil ještě do investiční složky. Zkuste složit několik produktů s investiční složkou a vedle toho složit tytéž rizika jen v ceně těch rizik. Budu Vám trochu oponovat. To sice odpovídá stavbou těm produktům, ale nikoli podstatou.

Tou je vybrat jedno riziko mezi pojišťovnami a pak další riziko mezi pojišťovnami. Smyslem je třeba to, že u dané pojišťovny, kde Vám vyhovuje riziko A, už nevyhovuje riziko B, třeba výlukami. A uvažoval jsem právě nad životními riziky. Zkombinujete-li 4 pojišťovny platíte 4x nákladové položky a pokud by tam byla nedej bože u všech investiční složka, tak 4x investiční složku.

Slůvko pojišťovací, jsem použil záměrně, ale netrvám na názvu. Smyslem je podobně, jako u podílového fondu za toto sestavení a jeho údržbu poplatek, zakomponovaný v ceně produktu. Řekněme obrazně něco jako management fee, ale Váš.

Buď by ho inkasovala ta společnost a vyplácela by stanovený podíl nebo by odměna mohla být smluvní… variant, které by se nechaly vymyslet bude hodně.

Nové to není ve formě odměny, ale v tom, že postavíte pojistný produkt napříč pojišťovnami a to levněji a můžete ho tvarovat dle libosti napříč trhem. Ono je přeci vše propojené a jistě znáte nejen můj pohled na tento problém, tedy nejen můj, pokud ne, podívejte se do historie zdejších diskuzí. Pokud Vám chybí ten bod 4, potom si Vás dovoluji upozornit, že je přesně obsažen v těch třech bodech, pokusím se Vám dovyjasnit a polopatizovat:.

Naopak, ještě to aktivuje ty, kteří se nesnaží o pohled pastevce, ale jako vlci chtějí urvat kořist okamžitě a právě ti budou, díky této úpravě zákona aktivnější, ale u smluv, které by mohli ukradnout. Ústavy, které mají v portfoliu IŽP, tak ty na tom jednoznačně vydělají, jak? Jednoznačně na úkor klienta. Jejich marže není regulovaná, viz antiakce Stanjura, a tak si vlastně mohou dělat co chtějí.

Vydělají ještě jednou, protože na našem trhu je několik menších pojišťoven, které ale IŽP vůbec nemají a protože zákon platí stejně na IŽP a RŽP, tak trochu bude eliminovat boom těchto aktivních malých ústavů. Kdo na tom prodělá je opět pouze klient. Ta storna mohou být likvidační pro mnohé makléřské společnosti. Kdo na tom hlavně prosperovat?

Velké sítě a velké společnosti. Tím se sníží konkurence a snížením konkurence a výše popsaným jednotným regulováním nebude tlak na nové, pokrokovější produkty, prostě evoluce v oboru bude tímto návrhem přibrzděna.

Vážený pane Náhlíku, věřte mi, že pohled na vliv tohoto návrhu zákona na klienta v těch třech bodech popsaný prostě je a pokud se nám ten návrh nelíbil, jak můžete dohledat v diskuzích letošních či loňských,potom jsem zde nyní popsal jen část námitek. Trochu si dovolím s jednou věcí trochu polemizovat. Obchodník, který nechce, aby mu toho klienta vlk roztrhal, by s ním právě udržovat kontakt měl. Odměňovací modely nám uvadl Ivan a já odhaduju, jak se může obchodník chovat.

Často je to právě předplacená provize, která servisu klienta brání, protože obchodník nemůže ztrácet čas bezvýdělečným servisem pokud mu něco nenavýší apod. V každém případě existuje nesoulad. S vaším aktivovaným Adblockerem to bohužel nezvládneme. Děkujeme, že naše úsilí podpoříte zařazením Filmových míst mezi neblokované weby. Pro analýzu návštěvnosti a zobrazení reklam používáme soubory cookie.

Pokud nesouhlasíte, odejděte, jinak klepněte na:. Přidej filmové místo Přidej Sérii či díl seriálu Sdílet. Kopíruj odkaz Komentáře Vlož komentář Přidej fotografii Edituj filmový záběr. Kocourvbotach schválil místo natáčení Kostel z epizody Varieté seriálu Cirkus Humberto. Kocourvbotach schválil fotografii k místu natáčení Ettin dům z filmu Butch Cassidy a the Sundance Kid. Krvavá svatba seriálu Dáma a Král. Nahlásit chybu Autorská práva upravena licencí CC: Zvládneme to zaplatit pane Lorenc?

Zapomenuté heslo Registrace uživatele. Pokud nesouhlasíte, odejděte, jinak klepněte na: Česko Natočeno v roce: Místa s fotkou 0. Místa k focení 1. Ordinace v růžové zahradě 3 8. Naděje na přežití Boží mlýny melou pomalu

.. Ona hleda par asiatka brno Poslední odstavec není zcela přesný… Legislativní proces je takový, že Senát nemůže změnit text schválený Sněmovnou, může ale předlohu zamítnout a tím vrátit zpět do Sněmovny a nebo ji vrátit s pozměňujícími návrhy, o těch by případně pak znovu hlasovala Sněmovna Vzhledem ke složitě dosažené koaliční dohodě na daném textu a dosavadnímu průběhu, už dloha videa casting lucie osobně žádnou změnu textu nepředpokládám: České milování asiatky pojistný trh jako celek, tyto produkty by zprostředkovávala naprostá menšina. Přetahování zájmových skupin má přednost před rozumem a logikou, která by tento problém již dávno vyřešila, kdyby ji někdo neškrtil…, novy rychly prachy lenka juroskova. K tomu poslednímu… ano, některé produkty vypadnou z portfolií některých poradců nadobro. Episodio 30 - T 2 - Gympl s r.

Novy rychly prachy lenka juroskova

Diary of a wimpy kid 4 pdf download. Učením omezeným 1x5 enlinea, download Gympl s r. Jinak u individuálních konců, si myslím že se automaticky poníží pojistné, klient bude platit méně a bonusy věrnost, bezeškod. Tak týká se to jen investičních nebo i neinvestičních? Koukám, že jsem si z sexy boubelky rozzlobenimuži udělal vlastní téma: Jenomže naprosto stejně můžete poškodit klienta i investicí s předplaceným poplatkem. Čas záběru od začátku filmu:

Nahatá nahe celebrity

Tags: