Recent Articles

Recent Articles

Posted 14.03.2018Comments are off | Seznamka Brno

Pod sukni sex stodulky

Nicméně určité propojení vlády a konzervativců existovalo. Jejich tlaky doléhaly i na Výzkumný ústav pedagogický. Konzultovali jsme jej na sexuologickém kongresu v Pardubicích v září minulého roku.

Sepsali jsme otevřený protestní dopis a petici, pod kterou se za víkend podepsalo téměř devadesát lidí. Stanovisko jsme poslali ministrovi. Josef Dobeš na něj na školském webu reagoval zveřejněním Desatera k sexuální výchově. Jeho první bod zněl: V té době už ve Výzkumném pedagogickém ústavu takzvané pročištění zpracovávali. Podle něj by se děti ve škole neměly dozvídat ani o rovnoprávném postavení mužů a žen. Nejsem žádný feminista, ale tohle je šílené. Členové Výboru dokonce odmítali informace o intimní hygieně.

Žáky prý poučí doma rodiče. Jenže leckd y, když jedou čtvrťáci nebo páťáci na školu v přírodě, vyvolá změna prostředí u dívek první menstruaci. Paní Jochová si asi představuje, že učitelé zavolají domů a řeknou: Maminko, vaše dcera menstruuje, prosím, přijeďte jí to vysvětlit. Plakáty i základní poučení, že chlapec má šourek a dívka vulvu. Kvůli jejich tlaku se obávám návratu bezpohlavních postaviček ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Nicméně Česká republika má dlouholetou sexuologickou tradici.

Vzpomeňme na éru dlouholetého poradce v sexu a vztazích Miroslava Plzáka. Od sametové revoluce se na tradici snažíme navázat. V roce  vznikl v Československu první sexuologický ústav na světě. Máme a měli jsme osobnosti světového formátu. Ovšem Výbor se je snaží shodit a udělat z nich podivíny propagující nemorální chování. Chlap, který učí sexuální výchovu je podle nich nedůvěryhodný, možná pedofilní.

Podobně diskreditují všechny pokrokové učitele. Debata okolo sexuální výchovy však není jen o sexu, ale o empatii, toleranci jiných názorů a skutečné demokracii.

Ano, ale pouze jako průřezové téma. Já ani nikdo ze sexuologů jsme nikdy neusilovali o vznik samostatného předmětu. Podoba sexuální výchovy záleží především na tradicích školy. Od dob ministryně Buzkové plánují výuku pedagogové sami. Přesto by měly všechny děti vědět, že hovořit o sexualitě není nic zahanbujícího, je to běžná součást lidské přirozenosti.

Škoda, že se na něj zapomíná. V diskuzích se objevily pouze informace z příručky Sexuální výchova — vybraná téma, ovšem zcela vytržené z kontextu. Doporučení i příručka vznikly pod patronací ministerstva školství. Jedná se o informativní materiály, nikomu nic nepřikazují. Nejsou ničím novým, čerpají z dávno existujících materiálů — zákonů, pokynů, doporučení Světové zdravotnické organizace a podobně. Bývalý ministr školství Ondřej Liška otevřel řadu kontroverzních témat, mimo jiné i toto.

Snažil se vytvořit materiály, ze kterých by ředitelé základních škol při tvorbě školních vzdělávacích programů vycházeli. Za ministryně Kopicové byly Doporučení i Příručka dokončeny a vydány. Přestože příručka nebyla závazná, několik měsíců po zveřejnění ji Josef Dobeš z webu ministerstva školství stáhl. Vyhověl požadavkům Výboru na ochranu rodičovských práv i katolických organizací. Petici ultrakonzervativců údajně podepsalo čtyřicet tisíc lidí. Začínala ovšem sugestivní otázkou: Souhlasíte s tím, aby se vaše dítě učilo v základní škole souložit kdykoliv s kýmkoliv a kdekoliv?

Dokument Výbor rozesílal do kostelů a šířil po internetu. Přizval byste do školy na besedu o sexuální výchově katolického kněze? Nebránil bych se tomu. Ve škole míváme besedy s různými lidmi. Pokud je přednáší vysokoškolsky vzdělaný člověk a je o výuku zájem, nejsem proti. Když ale víru používáte jako prostředek manipulace, stává se z ní nebezpečný ismus jako je nacismus nebo komunismus.

Pro žáky osmých a devátých tříd organizujete volitelné kurzy sexuální výchovy. Proč jste s nimi začal? Před lety jsem ještě jako ředitel jiné základní školy řešil problémy s těhotenstvím dívky z osmé třídy. Mamince se svěřila pozdě, na interrupci už nemohla. Nedokončila základní školu a nakonec si dítě osvojili její rodiče.

Tehdejší učebnice občanské výchovy hlásala, že drogová ani sexuální témata do školy nepatří. Na druhé straně potkávali žáci na chodbách těhotnou spolužačku. Nejsou to hlupáčci, kteří nevidí, co se kolem děje. V tu chvíli jsem si uvědomil, že podobné problémy nemohu přehlížet.

Proto jsem postupně absolvoval několik kurzů, abych sexuální výchovu mohl učit. Jsou celkem tři po šesti vyučovacích hodinách. První kurz absolvují dívky a chlapci kvůli biologickým rozdílům zvlášť, na druhém a třetím kurzu pracují už společně. Výuku začínáme diskuzí o cílech, očekáváních a pravidlech kurzu. Každý žák a žákyně může jakékoliv cvičení odmítnout. Vyjasníme si sexuální terminologii.

Děti se učí používat korektní, neutrální výrazy. Často pro označování pohlavních orgánů používají vulgarismy, aniž by znaly jejich význam.

Myslí si, že k jejich věku patří, dělají je dospělejší a drsnější. Neupevňujete prostřednictvím děleného kurzu v chlapcích a dívkách předsudek, že některé věci jsou holčičí záležitosti a jiné klučičí? Z biologických odlišností ale vyplývají i rozdíly v chování. Dívky řeší otázky intimní hygieny, očkování proti rakovině děložního čípku, první návštěvu gynekologie. Některé už se dokonce rozhodují pro určitý druh hormonální antikoncepce.

Chlapci naopak kvůli testosteronu cítí větší sexuální napětí. Častěji než dívky onanují, sledují pornografii. Skrze ni si mnohdy vytvářejí zkreslené představy o vztahu muže a ženy i o průběhu pohlavního styku a jeho formách.

Chování dívek i chlapců je samozřejmě ovlivněné výchovou. Dívky se na prvním kurzu snáze vyjádří v přítomnosti stejně starých vrstevnic a naopak. Před opačným pohlavím by se žáci napoprvé styděli. Jana Jochová - Trlicová říká, že jako ředitel byste sexuální výchovu neměl učit. Jste na škole autoritou, které se děti bojí odporovat. Strašení dětí panem ředitelem nebo zlými učiteli by byla chyba. Respekt a uznání si nevynutíme. Přirozenou autoritu si musíme získat svojí osobností, lidskostí, vstřícností, odborností i pozitivním viděním světa.

Názory paní Jochové, která nemá žádné pedagogické ani odborné sexuologické vzdělání, ale do všeho zasahuje, jsou většinou hodně zvláštní. I lidé z iniciativy Kecejme do toho chtějí, aby sexuální výchovu vedl externista. Bohužel, sehnat kvalitního externího spolupracovníka není snadné. Obvykle takové služby nabízejí náboženské skupiny, které sice hlásají lásku, ale na druhou stranu šíří dogmata jako: Sex je oběť nebo homosexualita není normální stav.

Pro ředitele je rozhodně lepší, má-li vlastního vyučujícího sexuální výchovy. Ve většině případů jsou vysloveně rádi, když sexuální osvětu zajistí škola. Pokud ředitel zajistí kvalifikované učitele, kterým důvěřují, nevidí v ní problém. Součástí kurzů je praktický nácvik. Trénujete i navlékání kondomů? Ano, v bloku věnovanému antikoncepci. Používáme sedmnáct let starý vibrátor, který už po letitých nácvicích ani vibrátorem není. Představuje průměrný penis o délce asi patnácti centimetrů.

Vaše oponenty navlékání kondomů pohoršuje. Nechápu, co je na penisu tak hrozného. Udivuje mě, proč se někteří tváří, že jsme až do dospělosti asexuální bytosti. I dvouleté dítě může mít při koupání erekci. Je to přirozené, nikoliv sprosté. V případě nutnosti lidé použijí návod. Člověku, který s kondomem umí manipulovat, většinou nepraskne ani nesklouzne. Vyhne se zbytečné nervozitě. Neumím si představit situaci, kdy natěšené partnerce u postele řeknu, že si nejprve prostuduji návod.

Prezervativ chrání nejen před nežádoucím otěhotněním, ale i pohlavními nemocemi a je cenově dostupný. Dokonce i papež připustil užitečnost jeho používání například v případě prostituce. Jak se k navlékání kondomů staví žáci? S humorem, ale současně zodpovědně. Ani z potřesení rukou navlečenou v kondomu, jak navrhujete v didaktické části příručky sexuální výchovy?

Nikoho ovšem ke stejnému postupu nenutím. Zásadou je nedělat z jednoduché antikoncepční pomůcky strašáka. Je paradoxní, když se smiřujeme s tím, že dospívající pijí alkohol, kouří cigarety i marihuanu, i když se to nesmí.

Ale nedej bože, aby se jim do ruky dostal kondom! Fuj, takový hnusný, slizký předmět. Stalo se vám, že rodiče účast svého potomka na volitelných kurzech odmítli? Celkem třikrát za 18 let. Přišli za mnou a řekli, že si to nepřejí z náboženských důvodů. Na druhou stranu mými kurzy prošlo více než přihlášených dětí. Nabízíme dětem objektivní informace. V současnosti se za normální sexuální chování považuje i anální sex a jiné rizikové sexuální techniky.

Kdo ale žáky poučí o jejich rizikovosti? Když jsme si za socialismu jako patnáctiletí kluci prohlíželi pornografické fotografie, které kamarádův tatínek propašoval ze západního Německa, koukali jsme jako jelita. Pornografie za komunismu neexistovala. Dnes jsou erotické a pornografické časopisy vystavené v každém novinovém stánku. Navíc, sexuální vztahy jsou v nich prezentovány nereálně. Každý muž nemá velký penis a každá žena nepraktikuje vše od orálního sexu přes vaginální a anální.

Zdůrazňujme, že milování je intimní záležitostí dvou partnerů, kteří se mají rádi, sdělují si svá přání, jsou si věrní a zodpovědní. Je sexuální výchova na vaší škole dostatečně vztahová? Kritici zřejmě nečetli rámcový vzdělávací program. Sexuální výchova doplňuje předmět Výchova ke zdraví, kde jsou podrobně probírána témata vztahů, hodnot, rodiny, sexuality a podobně.

Lidé z Kecejme tvrdí, že vycházejí ze zkušeností dětí. Nechápu, jak mohou mluvit za všechny. Jednotlivé zkušenosti nelze označit za celostátně platné. Na naší škole má sexuální výchova více než patnáctiletou tradici a oceňují ji rodiče i žáci. Josef Dobeš vás označil za sexuálního byznysmena, který hájí své soukromé zájmy.

Co ho vedlo k takovému nařčení? Zřejmě mě chtěl veřejně znemožnit. Mimochodem za práci na Doporučení k realizaci sexuální výchovy na základních školách na MŠMT jsem nedostal ani korunu.

A pracoval jsem na něm rok. Cítil jsem, že jde o důležité téma, k němuž mám co říci, ale nikomu jsem ho nevnucoval. Na vaše praktiky týkající se výuky sexuální výchovy si stěžovala učitelka z vaší školy Arjana Shametiová. Stěžovala si na citovou újmu tří dívek, které u mě kurz kdysi absolvovaly. Dodnes neznám jejich jména, ani se neozvali jejich rodiče. Paní Shametiová sexuální výchovu označila za pornografickou.

Směřovala její stížnost na sexuální výchovu nejdříve k vám, nebo šla rovnou za novináři? Před jejím vystoupením v pořadu Máte slovo na konci října , o kterém jsem nevěděl, mě upozornila, ať sexuální výchovy nechám. Prý už jsem příliš populární i v politických kruzích. Pozvala vás Michaela Jílková do pořadu Máte slovo? Arjana Shametiová mě zde nařkla z veřejného ponižování dětí. Jelikož jsem ve studiu nebyl, nemohl jsem se bránit.

Moje jméno se zde skloňovalo jako jméno šíleného zvrhlíka. Navíc v televizní diskuzi o sexuální výchově převládali odpůrci nad zastánci. Z její strany šlo možná o mstu. Už jednou jsem v pořadu byl a paní Jílkovou rozlítilo moje tvrzení, že její syn má ve třinácti letech právo vědět o onanii.

Navíc se mi její styl moderování nelíbí. Co se ve škole dělo po odvysílání pořadu Máte slovo? Paní Shametiová přišla po podzimních prázdninách do školy a tvářila se, jakoby se nic nestalo. Byl jsem překvapen stejně jako ostatní učitelé. Druhý den o přestávce jsem si ji pozval do ředitelny.

Akceptoval jsem její odlišný názor, ale nejdříve měla celou věc řešit se mnou. Za osm let jejího působení ve škole si na sexuální výchovu jedinkrát nestěžovala. Pak najednou vystoupí v televizi a pošpiní jméno školy i moje.

Po našem rozhovoru médiím sdělila, že dostala výpověď, což nebyla pravda. Poté proti mně s paní Jochovou a dalšími ultrakonzervativci rozpoutali kampaň. Do ní se zapojil i bývalý ministr školství Josef Dobeš, který po setkání s Arjanou Shametiovou poslal do školy inspekci.

Josef Dobeš ji označil za ombudsmanku dětí. Fantastické, jak po jednom krátkém rozhovoru odhalil podstatu věcí. Nejspíš proto, že je vystudovaný psycholog. Šokovalo mě, jak může ministr školství na základě jednoho osobního setkání svolat tiskovou konferenci, označit koncepci školy za zhoubnou, poskytnout paní Shametiové plnou právní ochranu kvůli údajné výpovědi a prohlásit ji za erudovanou učitelku.

I když byla jedenáctičlenná komise pod velkým tlakem ministerstva školství a dokonce do její práce zasahovala i pracovnice ústřední České školní inspekce paní Michaela Šojdrová, bývalá předsedkyně KDU - ČSL, inspekční zprávu vypracovala objektivně. Nakonec si bývalý ministr školství Dobeš uřízl ostudu, jelikož se ukázalo, že byznysmen Petrnoušek si na sexuální výchově nevydělal nic.

Inspektoři potvrdili, že v sexuální výchově postupujeme v souladu s Doporučením ministerstva i dalších platných norem. Pracuje u vás ještě Arjana Shametiová?

Nikdo její názory nesdílel. Navíc v předvánoční veřejné diskuzi Hovory na Pravici, které zaštiťuje iniciativa D. Tvrdila, že kolegyně falšují výsledky olympiád nebo že jiná kantorka profituje z lyžařských kurzů. Její přítomnost ve škole byla nadále již neúnosná. Jak se k vašemu obvinění postavilo vaše okolí? Volali mi bývalí žáci, mámy a tátové od rodin. Podle nich byla obvinění absurdní. Zorganizovali skupinu na facebooku, psali na odbor školství i vedení radnice Prahy 13, starostovi Davidu Vodrážkovi.

Petice za moji podporu sepsali zaměstnanci školy, rodiče i žáci. Vedení radnice, které je zřizovatelem školy, mě podpořilo stejně jako odborníci z řad pedagogů i sexuologů.

Ozvala se i řada přátel, bývalých spolužáků ale i zcela neznámých lidí, kteří mně vyjádřili podporu. Jaký máte se svými bývalými žáky vztah? Přijdou se pochlubit svými úspěchy nebo pro radu. Nedávno se za mnou stavil sedmnáctiletý kluk, svěřil se, že mu při styku praskl kondom. Zeptal jsem se, jestli se to přihodilo před nebo po. Řekl, že ještě před a vzal si jiný. Bál se, zda dívku nemohl nakazit papilomaviry. Svoji starostí prokázal, jak má svoji partnerku rád.

Sexuální výchova učí děti především vzájemné empatii. Takové příběhy mě utvrzují v tom, že dělám správnou věc. Pavel Petrnoušek 52 , ředitel Základní školy, Praha 13, Kuncova ve Stodůlkách, učí ruský jazyk, hudební výchovu a hru na kytaru.

Organizuje volitelné kurzy sexuální výchovy pro děti i dospělé. Lektorské osvědčení získal u předních českých sexuologů. Je autorem didaktické části příručky Sexuální výchova-vybraná témata, spoluautorem Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách ČR a dalších výukových materiálů.

Slyšeli jsme v televizi o problémech se sexuální výchovou na jedné naší škole. Jak se k tomu jako starosta stavíte? Celou záležitost považuji za názorový střet, nevhodně přenesený do osobní a politické roviny a vyhrocený prostřednictvím médií.

Prvotním podnětem bylo vystoupení učitelky francouzštiny v diskusním pořadu České televize Máte slovo, kde ostře kritizovala sexuální výchovu, kterou na Základní škole Kuncova ve Stodůlkách vyučuje ředitel školy Pavel Petrnoušek.

Nepovažuji za problém, že paní učitelka vyjádřila veřejně své názory, na to má jistě právo. Sexuální výchova je složitá záležitost, na její obsah existuje řada názorů a je to nepochybně velké téma k diskuzi. Paní učitelka však mohla polemizovat v obecné rovině a rozhodně neměla pana ředitele otevřeně znevažovat, zejména když nebyl do debaty pozván a nemohl se tedy nijak bránit.

Jméno ředitele i celé školy bylo poškozeno, protože televizní debata samozřejmě vzbudila i zájem dalších médií. Je proto logické, že pan ředitel učitelce její nekorektní postup důrazně vytkl, sdělil jí, že se dopustila vážného porušení pracovní smlouvy a navrhl jí, aby zvážila své další setrvání ve škole.

V té chvíli se do celé záležitosti vložil ministr školství Josef Dobeš, který se okamžitě postavil na stranu učitelky proti jejímu nadřízenému a nabídl jí veškerou právní pomoc, aniž by si před tím vyslechl argumenty druhé strany. Přispěl také k rozšíření nepravdivé informace, že francouzštinářka dostala výpověď, a tím k dalšímu znevážení osoby ředitele. Současně sdělil, že bude chtít vysvětlení také ode mě, jako starosty MČ Praha 13, která je zřizovatelem školy.

Na tomto místě je nutno říci, že zřizovatel školy nemá ze zákona právo zasahovat do výchovně- vzdělávacího procesu ve školách. Pokud by náš úřad obdržel nějakou stížnost na výuku, je povinen uvědomit Českou školní inspekci, která stížnost prověří. Žádnou stížnost na průběh sexuální výchovy v ZŠ Kuncova však Úřad MČ Praha 13 nikdy neobdržel, nezaznamenal ani žádné stížnosti školské rady, ve které působí zástupci rodičů. Vzhledem k medializaci případu a poškození dobrého jména školy a jejího ředitele jsem jako starosta považoval za svou povinnost vyjádřit panu řediteli Petrnouškovi plnou důvěru vedení městské části.

Základní škola Kuncova je ze strany rodičů dlouhodobě hodnocena velmi pozitivně. Pana Petrnouška znám jako velmi slušného a rozumného člověka, kvalitního a zkušeného pedagoga a zodpovědného ředitele. Sexuální výchovou se zabývá dlouhá léta, hodně v tomto oboru publikuje, pravidelně pořádá osvětové akce proti šíření viru HIV a má podporu řady odborníků. V tomto smyslu jsem napsal také dopis panu ministrovi školství, ve kterém jsem vyjádřil naději, že celá záležitost bude objektivně a nestranně posouzena Českou školní inspekcí, která je jako jediná v této věci kompetentní.

Jsem rád, že jsem ve své podpoře řediteli Petrnouškovi nezůstal osamocen. Obdržel jsem množství e-mailů a dopisů od rodičů, členů pedagogického sboru i žáků, kteří mu také vyjádřili svou podporu. Naopak jsem nedostal ani jediný dopis, který by kritizoval pana ředitele a jeho způsob výuky.

Od samého počátku jde o názorový střet ve složité otázce pojetí sexuální výchovy. Ten by měli řešit především odborníci — pedagogové, psychologové, sexuologové, a nikoli politici. Česká školní inspekce již na příkaz ministra školství Základní školu Kuncova navštívila a výuku prověřovala. Postupovala korektně a profesionálně a z jednání na závěr kontroly máme celkem dobrý pocit.

Musíme však vyčkat na závěrečnou zprávu inspekce, která zatím ještě není k dispozici. Jsem však přesvědčen, že Základní škola Kuncova patří mezi dobré školy s vysokou úrovní výuky a kvalitním vedením a mohu ji jen doporučit. Rád bych vám závěrem popřál příjemné prožití vánočních svátků a do příštího roku hlavně zdraví, sílu a dobré vztahy. Starosta Prahy 13 Sluneční náměstí 13, 00 Praha 13, tel.

Ředitele Petrnouška se v kauze sexuální výchovy zastali učitelé, žáci i   rodiče. Věda a školy Strana: Jakub Svoboda Kauza sexuální výchovy na pražské Základní škole Kuncova vyvolala mezi učiteli, žáky a rodiči žáků této školy nespokojenost a spustila velkou vlnu solidarity s jejím ředitelem Pavlem Petrnouškem.

Ředitel se stal terčem útoku ministra školství Josefa Dobeše VV poté, co ho jedna z učitelek, francouzštinářka Arjana Shameti, ostře kritizovala v pořadu České televize za způsob sexuální výchovy na ZŠ Kuncova v Praze Ředitel pak učitelce, které mj.

Do ZŠ Kuncova navíc poslal školní inspekci. Petrnouškovi, který učí osmáky a deváťáky sexuální výchovu již sedmnáct let a je autorem jedné části příručky o sexu, kterou ministerstvo stáhlo, ale vyjádřil podporu zřizovatel školy — městská část Praha 13 a v několika peticích prakticky všichni učitelé školy a stovky rodičů a bývalých Petrnouškových žáků.

Podporu mu vyjádřilo i přes bývalých žáků. Pan ředitel nás nikdy do ničeho nenutil a hodiny byly dobrovolné. Proto nechápeme negativní ohlasy a lži, které putují v médiích. Městská část Praha 13 obdržela také mnoho dopisů od jednotlivců. Jak uvedl, Vodrážka odeslal předminulý týden Dobešovi dopis, ve kterém mu sdělil, že ZŠ Kuncova je velmi dobře hodnocena a ředitel Petrnoušek má plnou důvěru vedení městské části.

Kurzy sexuální výchovy se souhlasem rodičů. Kurzů sexuální výchovy na ZŠ Kuncova se může zúčastnit pouze žák, jehož rodiče podpisem stvrdili souhlas s účastí jejich dítěte na těchto kurzech. Kromě sexuálního života jsou žáci osmých a devátých tříd poučováni i o mezilidských vztazích, významu rodiny nebo rizicích pohlavních chorob či užívání drog. Bližší informace o těchto kurzech jsou na webu školy. Letos v září koloval mezi novináři materiál o odstranění sporných témat ze sexuální výchovy, ministerstvo školství ale popřelo, že by podobné změny plánovalo.

Proti sexuální výchově na školách v minulosti protestovali mimo jiné členové iniciativy D. D o ošidných zátočin a vírů sexuální výchovy se vrhl ministr školství Josef Dobeš. Postavil se jednoznačně za učitelku francouzštiny Arjanu Shameti.

Ta v televizi velmi tvrdě až nevybíravě kritizovala ředitele školy, na které působí, Pavla Petrnouška, za to, jak učí sexuální výchovu.

Připadalo jí nejspíš, že poněkud necudně. Sexuální výchova je záležitost zapeklitá. Zažil jsem to na vlastní kůži. Do konce roku jsem pracoval v Ústavu zdravotní výchovy. Nevím, zda to patřilo do mé pracovní náplně, ale jednou jsem byl vyzván, abych debatoval o této intimní záležitosti s žáky osmých a devátých tříd základní školy kdesi na Jižním Městě.

S vědomím, že v sexuologii jsem teoreticky vybaven pouze hospodskými debatami a četbou lechtivých příběhů a prakticky že rozhodně nezaostávám. Vyzval jsem žáky, aby mi napsali svoje dotazy anonymně na papírky.

Paní Shameti by byla nejspíš poněkud zaskočena tím, co obsahovaly. Velmi půvabná byla například otázka: Obávám se, že by na mě vypustil inspektorskou smečku jako teď na pana ředitele Petrnouška. Samozřejmě s tím, že by ho stejně jako v tomto případě nezajímaly nejen okolnosti, ale ani to, jak ti kluci myslí, co ví, jak mluví. Paní Shameti a pan Dobeš asi nikdy neslyšeli debatu pubertálních kluků či holek. Nejspíš by byli překvapeni, "o čem řeč se vede".

A snad by vylezli ze svých předpojatých ulit. I když o tom pochybuji. Jejich chování svědčí o tom, že vcítění se do atmosféry, v níž žijí a zejména komunikují dnešní těsně "předobčankoví" a chvíli "poobčankoví" lidé, je jim zcela cizí. Je to o to smutnější, že jedna je pedagožka a druhý všech našich pedagogů futrál. Nezarazí-li ministra školství skutečnost, že se za ředitele Petrnouška postavila drtivá část pedagogů a žáků školy, můžeme najít jediné vysvětlení.

Je přesvědčen, že jsou tamní učitelé zvrhlí libertini a jejich svěřenci jimi zkažená čeládka všelijakých budoucích markýzů de Sade a jejich Julliet. Zatímco pravdu má jenom autenticky ctnostná a tradicionalistická učitelka madame Shameti.

Je ovšem poněkud scestné, když se Dobeš, vyznavač zásadních a nesporných práv rodiny a rodičů, staví proti rodičovskému přání a vůli. Všichni totiž podepsali, že s kursem sexuální výchovy v podání ředitele Petrnouška souhlasí. Navíc každé dítě, jehož stud a duši by tyto metody nějak citově zasahovaly, může z kursu bez problémů odejít.

Možná se těm kolem ministra školství, kteří si říkají konzervativci, nezdají způsoby současné sexuální výchovy, ale podle posledních průzkumů se jeví, že mladí lidé nyní začínají s pohlavním stykem později než jejich rodiče a většina z nich myslí na antikoncepci.

Nezletilých těhotných máme třikrát méně než v USA. Nevím, jak pro koho, ale pro mne to je dobrá zpráva. Jak je ovšem vidět, v sexu tomu tak není. Ale zásadně odmítám ony zpěvy starých zbrojnošů: A to jsme žádnou sexuální výchovu neměli.

Ba na podobné lumpárny vzpomínali i ti starší, kteří ještě chodili na náboženství. Sahali oni i vy, "pozdější" pánové, v pubertálním věku holkám na prsa, a vy dámy jste se tomu chichotaly, a které se "nemakalo", ta záviděla.

Kluci si na špičky bot připevňovali zrcátka a nahlíželi tak dívkám pod sukně, zatímco ty proto nosily lepší kalhotky.

Něžnému pohlaví do svědomí vnikat nebudu, jsem slušně vychovaný, ale chlapi, vy jste fakt neonanovali? A dokonce někdy v partě? Pokud teď někdo z vás, muži ale i ženy , řekne, že ne, "To Nikdy! Kdepak oni a samohana! S exuální expert Josef Dobeš a exaltovaná křesťanka.

Za ředitele, jehož učitelka Arjana Shameti kritizovala za sexuální výuku, se postavila celá škola. Konkrétně pro pražský projekt byly vybrány speciální filtry, jejichž kva- lity obyvatelé hlavního města jistě ocení. Pokud například hledáte ně- jakou vhodnou restauraci, můžete ji vyfiltrovat podle způsobu platby, přítomnosti dětského koutku nebo parkovacích možností.

Mimo jiné ale také zjistíte, zda je v daném podniku umožněn přístup k inter- netu, zda se zde vysílají sportovní přenosy nebo kolik zde zákazníci průměrně utratí. V současné době je jedním z prvo- řadých úkolů společnosti zdoko- nalit funkce pro vyhledávání tras.

Optimální cestu si tak v brzké bu- doucnosti snadněji vyhledají řidiči dopravních prostředků a cestující v MHD. Novinkou bude také navi- gace ve velkých obchodních cen- trech, kde uživatel snadno najde potřebný obchod či restauraci. Z jed- né její haly jsou vypravovány i soupravy historických tram- vají, třeba linka č. Na památce a v jejím okolí byly v po- sledních letech provedeny velké opravy a konečně bude sloužit li- dem. Vnitřek domku je již téměř při- praven na nové využití.

Malá kronika Prahy 12 uvádí, že vi- niční domek pochází ze začátku Je tak nejstarší vinicí na celém území hlavního města. Opravy usedlosti byly rozděleny do několika částí. Nejprve se jednalo o stavební práce spočívající v doplně- ní a prohloubení základů objektu, ob- nově všech poškozených tesařských prvků a vyměněna byla i střecha. Oprava pak pokračovala obnovou okolí včetně výstavby repliky původ- ní stodoly, která dle dochovaných materiálů stála nedaleko hlavního objektu.

Modřany opravují viniční domek Mladík obtěžoval dívky v metru, policie ho pustila. Policisté propustili zadržené- ho dvaadvacetiletého muže, který je podezřelý ze tří sexu- álních útoků na ženy v Praze. Mladík se policistům sám přihlásil na jedné z policej- ních služeben na Zlínsku. Poli- cisté mladíka převezli do hlav- ního města, kde při výslechu zjistili nové, pro celý případ velice podstatné skutečnosti.

Podle te- levize Prima a Nova dorazilo na policii potvrzení od zaměst- navatele podezřelého, že byl v době útoku na pracovišti ve Zlíně. Mladík tvrdí, že muž na záběrech z bezpečnostních ka- mer je mu jen velice podobný. První případ se stal ve stani- ci metra Muzeum, kde muž ženě sáhl pod sukni na genitá- lie a utekl.

Ke druhému napa- dení došlo na eskalátorech ve stanici Můstek, kde prý muž nejdříve olízl napadené vnitř- ní stranu stehen. Třetí napadení proběhlo u schodů ve vestibulu stanice Muzeum.

Tam muž natlačil mladou dívku ke zdi, nadzve- dl jí sukni a osahával. Dívka se bránila a křičela, útočník zmi- zel. Případy se staly 5. ČTK inzerce Lochkovský most čeká opra- va kvůli další skryté vadě. Stavba, na které se objevily nedostatky ve svarech hned při otevření v září , trpí podle studie Inženýrské aka- demie vnikáním vzduchu mezi ocelové pláty držící vrchní část mostu s vozov- kou. Most postavila firma Bögl a Krýsl. Ta je mimo jiné pode- psána pod mostem ve Studén- ce, který se v roce zřítil na projíždějící vlak.

ČTK Unikátní viniční domek v Modřanech pochází ze Policisté hledají i další ženy, které se případně mohly stát terčem sexuálního útoku. Gott dostal hudební dárek i od svých dcer Nový letní song ve stylu reggae nazpívaly Charlotte a Nelly Gottovy s Josefem Vágnerem.

Písnička je netradičním dárkem ke včerejším Neoficiální premiéru měla Píseň pro Karla už na páteční soukromé oslavě. Oficiálně se skladba do rádií, televizí či na internet dostala včera. Oprava Zvrhlík prý byl v práci. Uzavírky nekomplikují jen cestování po dálnici D1 mezi Prahou a Brnem.

Řidiči ještě po dvě noci neprojedou kvůli stavbě nového železničního mostu u Chotovin po dálnici D3 před Táborem. Ta byla uza- vřena už v noci na dnešek. S uzavřenou dálnicí musejí řidiči počítat ještě v noci na zítřek a také na čtvrtek. Na dálni- ci D3 půjde o první úplnou uzavírku. Z různých důvodů byl na ní zatím vždy jenom omezen provoz a sveden do jednoho pruhu.

Instalací železničního mos- tu pokračuje projekt moder- nizace tratě mezi Českými Bu- dějovicemi a Prahou. V tomto případě jde o úsek mezi Tábo- rem a Sudoměřicemi. Letos nemá ŘSD pro řidiče příliš dobrých zpráv. Kromě čtyř nových úseků silnic prv- ní třídy a jedné křižovatky na R6 u Hostivice letos neotevře ani metr nové dálnice.

Někte- ré stavby nabírají velké zpož- dění, příkladem může být právě soutěž na stavbu dal- ších dvou úseků D3. Proti výsledkům soutěže na stavbu těchto úse- ků se však odvolali neúspěšní uchazeči, a proces tím zasta- vili. Pokud nedojde k další- mu odvolání, mohly by být obě stavby zahájeny na pod- zim a uvedeny do provozu v letech a Celkem by měla měřit kilometrů.

Celebrity a politici z vosku V anglikánském kostele sv. Lukáše v Karlových Varech můžete navštívit muzeum voskových figurín. Najdete tu jak hvězdy seriálů, tak i prezidenty, krále či politiky. Mezi nimi je i Winston Churchill. Z Prahy vede na jih a jihozápad i popu- lární Strakonická neboli R4.

Už letos by měla začít stavba dalšího úseku. Lhůta na její výstavbu je stanovena na 22 měsíců. Odhadovaná cena je milionů bez DPH. Zahájení stavby, která má už stavební povolení, je zá- vislé na výsledku studie eko- nomické efektivnosti úseku R4 ze Skalky do Mirotic.

Cena je odhado- vána na milionů bez DPH. V provozu je v současné době 48,9 kilo- metru. Cestování z Prahy na jih Nadával Kvitové, je nebezpečný? Muž, který minulý týden vyhrožoval wimbledon- ské vítězce Petře Kvitové, je ze Zlínska. V minulosti už po telefonu nadá- val známým oso- bám, hlavně politi- kům. Jeho skuteč- nou nebezpečnost posoudí psychiat- rické vyšetření. Hrozí mu tříleté vězení.

Vše skončilo tra- gicky. V centru Prahy vče- ra zemřel dvaadvaceti- letý Američan. Spadl z 18metrové výšky z jednoho domu. Policisté jeho úmrtí vyšetřují jako nešťastnou náhodu a čekají na výsledky pitvy.

Tam, kde si ho udělají kuny, mají původ- ní lidští obyvatelé velké pro- blémy. Teritoriální šelmičky totiž lezou do kurníků, budu- jí si útočiště na půdách i ve fa- sádách a hryžou kabely v mo- torech aut.

Co na ně platí? Přestože takové extrémní ře- šení zvolí asi málokdo, ilu- struje to, jak těžké je kun se zbavit. Ty se navíc v posled- ních letech přemnožily.

Proč zvířa- ta vůbec dráty hryžou, není jasné. Podle ní ale úspěch není zaručen. Kuny by rov- něž mohl odstrašit i pach medvědího či rysího trusu, ten je možné získat i v che- mických přípravcích. Poslanci budou například schvalovat zvýšení spotřeb- ních daní z cigaret, kvůli nimž by krabička měla na podzim zdražit až o čtyři koru- ny.

Dojde i na služební zákon viz box nebo na zákon o od- padech, který má třeba ztížit výkup kradených kovů. Na jeho zahradě v liberecké čtvrti Pavlo- vice právě rozkvétají tisíce květů stovek druhů fuchsií. Za pestrobarevnou krásou za ním přijíždějí i návštěvníci ze zahraničí, třeba Německa a Ruska. V Česku žijí dva druhy — kuna lesní a skalní. Budou brzdit Služební zákon chce EU. Vysoce postavená úřednice Energetického regulačního úřadu našla ve své kanceláři odposlouchávací zařízení.

Na- psal to server iHned. Zaří- zení bylo instalováno zřejmě kolem Velikonoc a zatím není jasné, kdo ho tam umís- til. Přístroj byl údajně instalo- ván v sekci, kterou procháze- jí všechny přípravy nových zákonů, ale i rozklady roz- hodnutí úřadu. ČTK Zprávy krátce Letenky levněji Stále více leteckých do- pravců zlevňuje během léta ceny letenek v byz- nys třídě. Zatímco ještě v roce stála letenka v byznys třídě z Prahy do Miami 70 tisíc korun, letos v létě je možné ji pořídit za 33 tisíc.

Důvo- dem je úbytek služeb- ních cest manažerů, kte- ré se dopravci snaží na- hradit turisty. ČTK Kuny řádí, jak na ně? O odpadech a dražších cigaretách Štěnice. Někdo odposlouchával úřad Vitáskové Solární baroni Energetický úřad se zabýval podezřelými obchody. Nyní je sama obžalovaná v jedné kau- ze solárních elektráren, které byly nestandardně schváleny. V létě je solná jeskyně ideální alternativou za pobyt u moře.

Prospěje i krátká návště- va. Ideální je solnou jeskyni navštěvovat pravidelně. Ná- vštěva solné jeskyně je navíc cenově dostupná. Jeskyně je také vhodná pro ty, kteří k moři nemohou ze zdravotních důvodů. Jen hodina v ní nahradí tři dny u moře inzerce Zprávy krátce Těžce raněný rot- mistr zemřel v praž- ské nemocnici. Česko má další oběť sebevra- žedného útoku z minulého týdne v Afghánistánu.

V Ústřední vojenské nemocni- ci včera zemřel voják, který byl těžce zraněn. Muž byl do české nemocnice převezen v neděli večer ve velmi váž- ném stavu. Předtím se v ame- rické vojenské nemocnici v Afghánistánu podrobil ně- kolika operacím. Hlídka kontrolovala místo odpaliště raket poblíž spoje- necké základny Bagrám. Vojá- ci mluvili s místními obyvate- li, když se mezi nimi odpálil útočník.

Útok kromě včera ze- mřelého nepřežili četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač, desátník Jan Šenkýř a rotmis- tr David Beneš, dva afghánští policisté a několik civilistů. V noci na neděli čelili čeští vo- jáci v Afghánistánu dalšímu útoku. Hlídka při něm byla napadena střelnými zbraně- mi a protitankovými granáty.

Český voják ve střelecké věži vozidla utrpěl středně těžká zranění. Zpět domů by mohl být převezen v příštích dnech. Jeho projev tehdy zazněl na Červeném Hrádku. MAP Granát jako dárek Jednadevadesátiletý muž předal policii v Plzni zko- rodovaný granát s funkč- ní roznětkou. Senior vyu- žil zbraňové amnestie. Granát prý dostal za 2. Poslední sbohem Padlí vojáci budou pohřbeni Zda bude ve stejném termí- nu pohřben i poslední mrtvý voják, rotmistr J.

Sněmovna lordů ve čtvrtek projedná zákon o asistova- ném umírání. Podobný návrh letos projedná i skotský parla- ment. Počet lidí, kteří o euta- nazii stojí, roste.

Ve Švýcar- sku už stoupl na trojnásobek. Pomoci nevyléčitelně ne- mocnému předčasně zemřít a ukončit utrpení se pořád bere jako něco nepřirozené- ho. Přesto jako by eutanazie k dnešní době patřila čím dál víc. Asistované umírání už je legální v Belgii, Švýcarsku a Ni- zozemsku. V Belgii letos v úno- ru dokonce zrušili další tabu a povolili eutanazii také u dětí. Ve Skotsku při první de- batě o zákonu osobně promlu- vil největší evropský propagá- tor eutanazie Ludwig Minelli ze švýcarské firmy Dignitas, je- jíchž služeb využilo i několik Čechů.

Argumentoval před po- slanci drsně, že Skotů v roce stejně raději spá- chalo sebevraždu. Druhá s velkým odstupem skončila konzervativní Slovinská de- mokratická strana bývalého dvojnásobného premiéra Ja- neze Janši.

Ta bude mít 21 po- slaneckých křesel. Jaké netradiční sporty v Česku letí? Rozhovor s mistrem skoků z výšky. Nyní nepřichází v úvahu, když jsou v koalici lidovci. Na rohy Při posledním letošním běhu s býky v úzkých ulič- kách severošpanělské Pamplony, který uzavřel více než týden trvající tradiční oslavy svátku sva- tého Fermína, se včera zranili další tři lidé.

Nová strana Costa Concordia na hladině Vrak výletní lodi Costa Concordia, která v lednu ztroskotala u italského ostrova Giglio, je po dvou a půl letech opět na hladině. Po moři urazil první metry na své poslední plavbě, jejímž cílem je přístav v Janově. Složitá operace, která má připravit těžce poškozené plavidlo na cestu k sešrotování, potrvá dalších několik dní. AP Zprávy krátce Přijde o ledvinu Obě devítileté české dív- ky, které minulou středu utrpěly vážná zranění při srážce dvou lodí u chor- vatského ostrova Hvaru, jsou už mimo ohrožení života.

Zůstávají ale na jednotce intenzivní péče nemocnice ve Splitu. Jed- nu asi čeká odejmutí po- škozené ledviny. V tomto a následujícím týdnu vám přinášíme ukázky z e-knihy Konec prokrastinace od Petra Ludwiga. Když prokrastinujeme, nedokážeme se pře- mluvit k plnění úkolů, které bychom měli nebo chtě- li dělat. Místo důležitých věcí, ve kterých vidíme smy- sl, často děláme něco nepod- statného. Sledujeme seriály, zalévá- me květiny v kanceláři, hraje- me počítačové hry, trávíme hodiny na sociálních sítích, jíme i když nemáme hlad , opakovaně uklízíme, chodí- me bezcílně po pracovišti nebo jen tak zíráme do zdi.

Později kvůli výčitkám a frustraci přichází pocit bez- moci vedoucí k tomu, že opět nic neděláme. Prokrastinace není čistá lenost. Líný člověk nic dělat nechce a je s tímto stavem spokojen. Prokrastinu- jící člověk by naopak rád něco dělal, ale nedokáže se k tomu přemluvit.

Rád by něco doká- zal, ale nejde mu to. Prokrastinaci nelze zamě- ňovat ani za odpočinek. Při odpočívání získáváme novou energii. Při prokrastinaci ji naopak ztrácíme. Čím méně energie máme, tím větší je šance, že naše úkoly opět od- ložíme a znovu nic neudělá- me. Lidé si také rádi nechávají vše na poslední chvíli. Ospravedlňují to tím, že pod tlakem se jim pracuje lépe. Od- kládání úkolů na nejzazší možný termín je živnou pů- dou stresu, výčitek a neefekti- vity.

Do skříně už se nic nevejDe? Napadá vás vtipný popisek? Napište svou bublinu Kvíz Stupeň zátěže pro dnešek: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Požár na palubě Letadlová loď Illustrious Vinnetou a Old Shatter- hand v souboji s bandity o mapu k bájnému pokla- du.

Jak lidstvo vykročilo na cestu k modernímu světu. Doku- mentární cyklus BBC Osudná noc nad Rudým mořem Zámek Rokytnice v Orlických horách Na silnici došlo k bouračce, při níž byl řidič nákladního vozu těžce zraněn. Major Kalaš vyšetřuje, zda šlo opravdu jen o nehodu a zda s tím nemá souvis- lost vražda mladé ženy. Toto tisíciletí je ještě mladé, ale začínalo také skvělou muzikou Nový majitel chalupy Evžen si pořídil rybářský prut a hurá na chalupu.

Sex amateri ona nabizi sex

listopad Mrkejte na porno videa sexy nadržených mamin, jak se ta jejich Squirt porn free sex videos, České amatérkyAmatérkySexPorno nahé Sex stodulky lesby sex, Copyright © - Další hledání - Volné porno. Zraly zensky www freevideo com · Sex mature dlouhá videa · Seznamka liberec pod sukni · Ceske. Kluci,holky a stodůlky 2. M. Děvčátko Brontëová,A. Brontëová,Ch. Sirotek Lowoodský M. Alík a jezevec M. Moderní láska N. Sex? AIDS! N . Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni M. Franta a já M .. Javořická,V. Domeček pod lipami. září ocelové lano (11) upevní kováním za studena, kdy se pod údery na podložce kalhoty, svetry, košile, obleky, sukně, pláště, kostýmy, cvičební úbory, . agrochemických pomocných látek (sex-feromonových pastí), umělé () Kateřina Velková advokát, Ovčí hájek /54, Praha 5, Stodůlky, Severní Irsko (1) Severní ledový oceán (2) Severní moře (2) Severní pól (4) Severní Vietnam (2) severoameričtí (2) severská literatura (1) sex (15) sexualita ( 19). Kluci,holky a stodůlky 2. M. Děvčátko Brontëová,A. Brontëová,Ch. Sirotek Lowoodský M. Alík a jezevec M. Moderní láska N. Sex? AIDS! N . Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni M. Franta a já M .. Javořická,V. Domeček pod lipami. prosinec Velky zadky sex stodulky, Pornonamobil nahe holky fotky k mé hlavì a já jeho pohlaví pohltila v ústech. koukání pod sukni kouření (blowjob).

BEZ KALHOTEK FOTKY VIDEO SEX ZDARMA

Tags: