Recent Articles

Recent Articles

Posted 03.02.2018Comments are off | Dospělý Ústí nad Labem

Cfnm gothic 1 návod

cfnm gothic 1 návod

Jděte tedy do bažin a od Balora vemte polovinu sklizně. Jděte hloub do bažin. Ale ten vám ji nedá jen tak — musíte v okolí vysekat krvavé mouchy, pak vám ji dá.

Ještě si nasbírejte 5 léčivých bylinek uzdravují za 49 — budou se hodit později na jeden úkol. Běžte teda sklizeň donést Cor Kalomovi. Od Baala Onura dostanete za odměnu svitek s kouzlem spánek. S ním jděte k Baalovi Kadarovi a na jednoho z jeho žáků začarujte ten spánek. Teď máte zaujmuté všechny Baaly a můžete se nyní přidat ke kterémukoli táboru. Stačí zajít buď za Cor Kalomem, Laresem nebo Thorusem ten vás pak ještě pošle za Gomezem — tomu řekněte, že vás má přijmout proto, že znáte hodně lidí.

Řekněte všechy kromě Y´Beriona. Vyberte si tedy některou skupinu musíte a teď si rozebereme postup za jednotlivé tábory: Dostanete roucho novice a dva úkoly: Jděte tedy na hrad a promluvte s Thorusem — pustí vás. Drogu ale nedávejte přímo Gomezovi zmlátil by vás , ale Barthollovi ve vedlejší místnosti. Takže je buď zmlaťte, nebo jim řekněte, že Cor Kalom posílá templáře, aby je zneškodnili. Jděte ještě do chrámu za Y´Berionem — dá vám za úkol, abyste donesli ohniskový kámen. Podle ní dojděte až na místo a promluvte s novicem Nyrasem, co ho sem Y´Berion poslal před vámi.

Toho musíte zabít a ohnisko donést ukázat Y´Berionovi a zanést Cor Kalomovi. Nyní dostanete úkol, který musíte absolvovat u všech táborů, pouze důvod se liší, ale o tom až později.

Poté, co vás Lares jmenuje banditou, můžete si jít za Wolfem koupit lepší zbroj a naučit se akrobacii od Bustera doporučuji, pro naučení nemusíte být u Nového tábora. Pak vás Lares pošle za Mordragem hospoda , abyste mu připomněli, že má jít do Sekty. On tam ale pošle vás. Tak tam tedy jděte. Cestou vás zastaví Lester a pošle vás za Y´Berionem a ten vám dá úkol s ohniskem. Potom opět dostanete ten úkol pro všechny tábory stejný.

Od Ravena dostanete úkol zjistit, co Sekta od Diega si můžete koupit lepší zbroj. Jděte teda do Sekty — cestou vás zastaví Lester a pošle vás za Y´Berionem ohnisko. Od Cor Kaloma potom dostate úkol, jít do Starého dolu a najít hnízdo důlních červů. Kapitola 2 — hnízdo důlních červů Do ní se dostanete tak, že vás po příchodu do Sekty osloví Lester.

Zajděte za Gor Na Drakem ráno se vrací za Starého dolu, přes den je pod Kalomovou dílnou a ten vás naučí odstranit z důlních červů čelisti. Ještě si opatřete nějakou obouruční zbraň není to nutné, ale půjde to s ní líp. V dole už jste jednou byli a to Diegovi pro seznam, takže se tam trochu vyznáte. Jako první jděte za Ianem a řekněte mu, že chcete otevřít bránu, ale neuspějete a Ian po vás za to bude chtít ozubené kolo. To se nachází v postranní šachtě kousek dole od Iana před šachtou stojí strážce a v šachtě jsou 3 důlní červi.

Kolo dejte Ianovi a jděte až úplňe dolů za Asganem od tavírny ještě jednou chodbou — je tam skřetí otrok a všechno mu řekněte. Ale máte další prolém — Asgan je srab a musíte mu sehnat 3 templáře jako výpomoc nechápu, jak s takovou zbrojí může mít strachJ. Oslovte ty templáře, co nad sebou mají Gor Na. Jednomu z nich musíte dát léčivý lektvar.

Jak je máte u brány, řekněte to Asganovi a poté otočte navijákem. Vyvalí se červi a vy je můžete buď nechat templářům, kteří si s nimi hravě poradí, nebo se také zapojit do boje pro zkušenosti. Po boji z nich seberte čelisti a jděte dál. Doporučji rozsvítit pochodeň, nebou kouzlo světlo.

Celou cestu se držte na levé straně, zabíjejte červy až dojdete ke královně. Nyní vytáhněte již zniňovanou obouruční zbraň a stoupněte si tak, aby do vás královna nemohla sekat, ale vy do ní ano. Pokud obouruční zbraň nemáte, bude to o trochu složitější. Každopádně královnu zabijte a vemte vajíčka, co se válejí kolem alespoň 3ks a doneste je Cor Kalomovi. Pokud jste stín, osloví vás cestou Drake a řekne vám, že vás chce vidět Thorus.

Po tomto úkolu se můžete stát strážcem u Thoruse nebo mágem ohně taky u Thoruse a potom u Corrista — budete muset odpovědět na pár otázek a případně žoldákem Lee.

Každopádně jděte za Cor Kalomem a dostanete od něj úkol donést almanach jakýsi návod návod na používání ohniskových kamenů , který novicovi Talasovi chrámový dvůr šlohli černí goblini.

Jděte za ním a chtějte po něm, aby vás dovedl na místo. Na místě se dozvíte, že je to pěkný posera a zase to zůstane jenom na vás a přitom je Talas nesmrtelnýJ. Vymlaťte tedy všechny gobliny a z jedné z jeskyň seberte almanach a doneste ho Cor Kalomovi. Teď má Sekta vše potřebné ohnisko, almanach a výtažek z důlních červů na velké vzývání Spáče. Nyní vás může Cor Angar cvičiště jmenovat templářem. Vyspěte se tedy do půlnoci a jděte na chrámový dvůr a shlédněte animaci. Tímto se dostáváte do 3.

Kapitola 3 — hledání ohniskových kamenů Po animaci promluvte s Cor Angarem. Pošle vás do skřetího hřbitova. Proměnit se, zalézt co nejvíc pod dveře a proměnit se zpět. Na hřbitov vás opět dovede Talas. Přejděte most, zabijte kousavce a skřety, případně otočte navijákem a vlezte do lebky.

Vevnitř zabíjejte skřety, až dojdete k Baalovi Lukerovi, jak bojuje se skřety v první místnosti mačkejte spínače a vybírejte mumie — jim už je to jedno a vy si přijdete na slušnou zásobu lektvarů a svitků. Pomozte mu a promluvte s ním a jděte s ním do postranních chodeb jsou tam tři — jedna se zdobeným obloukem — do té až naposled. V každé chodb najdete půlku svitku v jedné musíte zmáčkout čudlík abyste se k němu dostali. Opět s vámi Baal luker promluví.

Jděte za ním ke stěně a před ní použijte teleportační kouzlo, co vám dal. Na druhé straně otočte navijákem a pokračujte s Lukerem až před takový kamenný oltář.

Zde se ovšem Baal Luker zblázní a zaútočí na vás — budete ho muset zabít. Běžte tedy vše nahlásit Cor Angarovi. Pošle vás do bažin, pro nějeké bylinky pokud hrajete podle tohoto návodu, tak už je máte z úkolu o sklizni drogy. Pokud je nemáte, tak sbírejte ty nejsilnější léčí za Potom všech 5ks dejte Cor Angarovi, ale nebude to nic platné a Y´Berion zemře. Takže velitelem v táboře je teď Cor Angar.

Promluvte s ním — dá vám klíč od Cor Kalomovy truhly, ze které vemte ohnisko i almanach a jděte s tím do Nového tábora, kam vás poslal Cor Angar.

U rýžovch polí na vás čeká starý známý Gorn. Zastaví vás - pořádně si s ním promluvte. Pošle vás za Cronosem srážce rudy uprostřed jeskyně. Promluvte s ním o vašem propuštění k Saturasovi — musíte mu říct všechny tři události, které se v Sektě staly. Potom vám řekne heslo. Zrovna se ho na to heslo zeptejte ještě jednou, protože jste ho zapomněli.

Jděte nalevo do horní části jeskyně kolem Leeovy jeskyně a strážím řekněte heslo. Jděte do kruhové chodby a tam promluvte se Saturasem — hlavním mágem kruhu vody. Řekněte mu totéž, co Cronosovi a dejte mu ohnisko s almanachem. Dostanete úkol donést zbývající 4 ohniska. Obdržíte teleportační svitek zpět a tip, že si máte zajít za alchymystou Riodrianem dům napravo od východu za Saturasovy pracovny — dá vám pár lektvarů spíš hodně, mezi kterými jsou i ty s trvalým účinkem!

Ohniska můžete sbírat v libovolném pořadí a vždy vám bude někdo pomáhat. Můžete je nosit po jednom pokud vyčerpáte teleport, tak dostanete nový nebo všechny najednou. Ale nyní už k jednotlivým ohniskám doporučuji naši mapu. Ohnisko pod kamenným kruhem: Vyjděte z Nového tábora a jděte k jezeru před branou až úplně venku, ne to za hospodou , které přeplavte.

Jděte po pěšince — narazíte na ještěrky, které zlikvidujte a pokračujte pořád jakoby nahoru. Až uvídíte takové velké kamenné balvany, poznáte, že jste na místě. Dojděte až úplně nahoru ke skalám kousek nalevo je stínová šelma a trochu níž stádo kousavců a uvidíte Miltena, jak bojuje s loveckým psem. S Miltenem promluvte na všechna témata a seběhněte s ním kousek dolů k takovému kamennému oltáři.

Opět si s ním promluvte a dostanete kouzlo smrt nemrtvému. Sejděte do chodby, kde na vás čeká banda kostlivců a Strážce — toho musíte zabít kouzlem, co vám dal Milten. Pokud se na kostlivce necítíte, můžete to udělat sice srabácky, ale účinně — vleze mezi kostlivce a kolem Miltena zdrhněte ven.

Jinými slovy musíte docílit toho, aby první ránu dal Milten — kostlivci pak půjdou na něho. Potom z mrtvého strážce vezměte talisman, který dejte Miltenovi a klíč, kterým otevřete truhlu s ohniskem. Ohnisko v trolím kaňonu: Jděte od Starého tábora severní branou, přejděte přes most a jděte pořád rovně.

Jestli narazíte na chňapavce, jdete dobře. Po chvíli potkáte Diega. Promluvte s ním a jděte za ním. Zabijte s Diegem černé gobliny a pokračujte dál. Narazíte na trola — musíte ho zmenšit kouzlem, co se válí na zemi. Zmenšeného trola zabijte a jděte k navijáku, který se ovšem zasekl. Nevadí, Diego vždy pomůže. Otvřete zátaras znovu pobijte gobliny a jděte do jediné možné chodby.

Nahoře zabijte harpyje a seberte ohnisko. Ohnisko ve starém klášteře: Od severní brány Starého tábora se dejte doprava. Jděte pořád podle řeky, lesem, přejděte můstek a snažte se jít co nejvíc doleva až narazíte na Gorna, jak bojuje s chňapavci.

Promluvte s ním a následujte ho. Cestou likvidujte chňapavce až dorazíte na konec chdby, kde vyberte truhly. Jděte zpět nahoru a přejděte přes spadlý strom. Zabijte chňapavce a pokračujte až k zavřené mříži. Zde opět promluvte s Gornem. Proměnte se ve žravou štěnici svitek byl dole v truhle a prolezte dírou ve zdi u ní je také pár štěnic. Potom se proměnte zpět a navjákem otevřete Gornovi. Pokračujte nanádvoří, kde zase zabijte chňapavce.

Jděte do chodby, ve které jsou opět chňapavci a na konci stínová šelma, která hlídá dveře. Zabijte šelmu a vlezte do místnosti za dveřmi. V truhle je ohnisko. Jakmile přijdete zpět na nádvoří, tak tam bude malý trol, kterého musíte zabít. Na druhé je už dospělý trol, který hlídá truhlu. Já jsem se tam dostal tak, že jsem se proměnil v krvavou mouchu a vzal to vrchem. Ale v truhle toho stejně moc není. Ohnisko v horské pevnosti: Podle mě je to nejnudnější ohnisko.

Vyjděte jižní branou Starého tábora a jděte kolem strážce jménem Pacho. Teď to můžete projít přes skřetí psy a pár skřetů, nebo jít vrchem. Každopádně musíte jít takovou točitou pěšinkou nahoru cestou je tam jeden skřet. Nahoře zabijte dalšího skřeta a přejděte přes most. Pobijte lovecké psy a v jeskyni za dveřmi je v truhle skřetí kladivo.

Zahněte doprava a jděte k mostu. Ale je tam golem, toho zabijte tupou zbraní třeba tím skřetím kladivem. Za mostem potkáte Lestera. S ním promluvte a pokračujte nahoru. Pobijte harpyje a vejděte do pevnosti. V celé pevnosti se nacházejí harpyje. Po chvíli se od vás Lester odpojí. Vy běžte do knihovny, přepněte páku — otevřou se tajné dveře a vyběhnou kostlivci. Za nimi jsou v truhlách nějaké lektvary. Nyní musíte z truhly v knihovně vzít klíč. Tu odemkněte klíčem z knihovny a listinu dejte Lesterovi.

Dá vám svitky s kouzlem telekineze. Z plošiny vidíte pod sebou podstavec s ohniskem. Pokud máte akrobacii, tak tam můžete seskočit, nebo se proměnit ve žravou štěnici a vlézt tam zespoda anebo použijte Lesterovu telekinezi. Nyní máte všechna 4 ohniska, a tak jděte za Saturasem a dejte mu je.

Sejděte po ochozu dolů ke dvěma templářům a pak se vydejte podél stěny u propasti k dalším lávkám. Zde popravé straně najdete vchod do opuštěné štoly obr. Slezte až dolů obr. Ale dejte si pozor na důlní červy obr.

Kolo doručte Ianovi, který vám nyní dá povolení otevřít bránu do doupěte důlních červů. Ta je v nejnižším patře dolu pečlivě strážena Ashganem. Avšak když mu vyřídíte vzkaz od Iana, bránu ještě neotevře. Chce jako zálohu pro případný boj s červy dva nebo tři templáře.

Prvním je Gor na Kosh. Ten půjde zcela dobrovolně. Ovšem druhý, Gor na Vid, za to bude chtít léčivý lektvar. Jelikož jste jich pár dostali od Cor Kaloma, tak mu jeden dejte.

Pokud byste náhodou žádný neměli, lze nějaký najít v postraních štolách. Třetího můžete najít, když půjdete kousek zpátky za Ianem. Jmenuje se Gor na Bar a půjde ochotně s vámi. Sraz je u Ashgana, který vám nyní již povolí otevřít bránu. Hned za ní vás čeká tak sedm důlních červů.

Buď se do nich vrhnete s vervou a pár jich pozabíjíte, čímž ale riskujete smrt, pokud nejste dostatečně silní. Nebo necháte mlátit templáře a pak v klidu projdete, čímž ale nezískáte ani zkušenost.

Další cesta je už lehká. Zakouzlete svitek světla, jelikož je tam tma jako v pr Na konci cesty je samotná Královna důlních červů. Ta se nehýbe a pokud jste v dostatečné vzdálenosti, nemá šanci vás trefit. Až ji zabijete, poberte všechna vajíčka okolo ní. Vraťte se k Ianovi a oznamte mu tuto skvělou novinu. Jako odměnu vám dá basu silných piv. Pak už hurá za Cor Kalomem, který si vezme tři vajíčka a pošle vás získat poslední věc potřebnou pro vzývání - Rukopis.

Cor Kalom vás může také odměnit. Na výběr máte pět věcí. Mezitím vás ovšem čeká jedna příjemná povinnost. Vaše činy dole v dole neunikly významným osobám vašeho tábora. Jste-li stín, Thorus vás přijme mezi stráže a nebo Corristo mezi mágy Ohně tip Strážcem i mágem Ohně ve Starém táboře , jste-li novic, Cor Angar vás přijme mezi templáře, a jste-li bandita, Lee vás přijme mezi žoldáky.

Ale zpět k věci. Spáče stále ještě nelze vzývat. Sice jsou všechny potřebné věci pohromadě, ale Cor Kalom neví, jak použít magické ohnisko. K tomuto účelu slouží rukopis o jejich použití. Jenomže novic Talas, který byl pro něj poslán, byl přepaden černými gobliny a ti mu knihu samozřejmě vzali.

Je to tedy opět na vás. Kouří na chrámovém náměstí. Ten vám ukáže cestu k onomu místu. Dovede vás k mostu přes řeku, dál s vámi nepůjde. Přejděte tedy most a běžte do jeskyně.

Všude je spousta černých goblinů tak pozor, protože se na vás pohrnou všichni naráz. V jeskyni najděte rukopis, s kterým bez váhání běžte zpět ke Cor Kalomovi.

Vzývání Spáče nyní může začít. To, co nám Spáč ukázal, bylo pouze málo z velké skládanky. Cor Angar, vůdce templářů, však má řešení - pošle vás na Skřetí hřbitov, kam již poslal Baala Lukora s několika templáři, aby našli nějaké důkazy. Vy máte jen zjistit, jak na tom jsou. Cestu k hřbitovu vám ochotně ukáže starý známý novic Talas.

Opět se zastaví před jedním mostem a dál vás nechá už o samotě. Pokračujte přes několik skřetích lovců až k samému vchodu na hřbitov, kde potkáte prvního mrtvého templáře. Nyní už asi sami tušíte, že v tom je nějaká zrada. Otočte navijákem na levé straně, čímž si zpřístupníte cestu dovnitř. Tam se moc nezdržujte můžete využít tip Poklad ve skřetím hřbitově a probijte si cestu až Baalu Lukorovi.

Ten je akorát v zápalu hříšného tance s několika skřetími zvědy. Nicméně mu pomozte a skřety zabijte. Baal Lukor vám řekně o hrozném neštěstí, které potkalo celou jeho skupinu. Přežil jen on sám. Ale do tábora se nemůže vrátit s prázdnou, a tak bude putovat s vámi. Z místnosti, kde se s Baalem Lukorem setkáte, vedou tři východy obr. Dejte se tím nejvíce vpravo. Na jeho konci najdete zamřížovaný výklenek obr.

Ve slepém "tunelu" nalevo najdete spínač obr. U mrtvoly leží kousek pergamenu. Ukažte jej Baal Lukorovi. Ten věří, že se někde nachází i druhá část. A má také pravdu. Povaluje se v prostřední chodbě.

Obě části k sobě nečekaně sedí, ale Baal Lukor neví jak rozluštit, co se v nich píše. Pokračujte tedy do poslední chodby. U ní se Baal Lukor zastaví a zjistí, že runy vytesané u vchodu mu pomohou rozluštit pergamen. Přijde na to, že se jedná o teleportační kouzlo, které lze použít jen na jednom místě.

Pokračujte do velkého sálu. Tam je ono místo k teleportu. Když projdete mezi dvěma sloupy, Lukor na vás zase promluví. Pak poleze ke zdi. Opět s váma pokecá. Nyní si stoupněte přímo ke zdi, u které je, a použijte onen skřetí teleport. Ocitnete se za zdí. Pomocí navijáku otevřete cestu i jemu. Dalšími chodbami se dostene až k hrobce, kde přijde to, na co čekáme. Baal Lukor zjistí, že tam nic není, a z myšlenky, že by nic nepřinesl zpět, doslova zešílí a bude vás chtít zabít.

Zabijte ho a vraťte se zpět do tábora, kde to vše sdělte Cor Angarovi. Všechny naděje se tak upínají k Y'Berionovi, který je však stále v bezvědomí, a tak vám Cor Angar zadá další úkol. Musíte jít do bažin obstarat léčivé byliny.

Jedině ty mohou zachránit vůdce Bratrstva. Na nic nečekejte a hned se tam vydejte, ovšem pozor na močálové žraloky. Hledejte rostlinky se čtyřmi zelenými a čtyřmi oranžovými okvětními lístky.

Až jich budete mít alespoň pět, vraťte se ke Cor Angarovi a předejte mu je. Ale bohužel ani vaše rychlá dodávka nepomůže a Y'Berion zemře. Předtím ale na chvíli procitnul a stačil říci, že Spáč je zlý arcidémon a další pokus o vzývání by mohl dopadnout ještě hůře. Cor Angar je velice moudrý muž a dá na důvěru Y'Beriona v plán úniku mágů Vody a předá vám zároveň klíč od Cor Kalomovy truhlice ten utekl s několika templáři hledat Spáče sám. Vemte si z ní ohnisko a rukopis. Oba předměty zaneste mágům Vody do Nového tábora.

K mágům Vody vás ale nepustí stráže. Musíte znát vstupní heslo. Řekne vám ho Cronos, strážce rudné haldy, nejdříve ho ale musíte přesvědčit. Jednoduše mu povězte o všem, co se událo. Pak vám už nic nebrání, vstoupit do komnat mágů. Jděte přímo za nejvyšším mágem Vody - Saturasem.

I jemu vše sdělte a předejte mu ohnisko a almanach. Saturas zmíní, že k tomu, aby mohli mágové odpálit rudnou haldu, díky čemuž by zničili Bariéru, potřebují ještě zbylé čtyři ohniskové kameny, které byly použity při tvorbě Bariéry. Nabídněte se, že je získáte.

Od Saturase dostanete mapu, kde se jednotlivé kameny nacházejí. Označme si všech pět pozic čísly. Než se vydáte na cestu za hledáním ostatních ohnisek, vybavte se potřebnými lektvary 20 jich dostanete od mága Vody Riordiana zdarma.

Ohniska můžete sesbírat v libovolném pořadí, nicméně my jsme se snažili je seřadit tak, aby výprava byla časově co nejvýhodnější. Takže vzhůru do boje, nejlepší část hry je před vámi! Ohnisko pod kamenným kruhem. Kousek od kamenného kruhu potkáte Miltena, který vám sdělí podrobnosti okolo ohniska a způsobu jak jej získat.

On sám hledá skřetí talisman. Poví vám příběh o kletbě, která vysí nad tímto kruhem. Kdo do něj vstoupí, bude proměněn v hnusnou nemrtvou bestii a za trest bude kruh strážit před nepřáteli. Někdo před vámi to už udělal, tak se proměny bát nemusíte. Vaším úkolem je toho strážce porazit, což se zpočátku může zdát jako dost obtížný úkol.

Ale to by nebyl Milten mág, aby vám nedal magický svitek Znič nemrtvého, kterým strážce uzemníte během chviličky. Takže běžte spolu dovnitř. Nejdříve se zbavte kostlivců a poté zakouzlete na strážce kouzlo. Najdete u něj klíč a talisman. Talisman si vezme Milten, ohnisko se nachází v jedné z truhel.

Ohnisko v trolím kaňonu. Po cestě k ohnisku se budete muset prodrat přes skupinku chňapavců. Kousek od vašeho cíle narazíte na Diega. Ten vás varuje před "čímsi velkým". Zároveň také zjistíte, že vás má dokonale prokouknutého a ví o vaší pouti za ohnisky. Diego se k vám přidá. Po chvíli putování narazíte na ono "cosi velké". Jedná se o horského trola. Diego ho zabaví a vy máte mezitím vymyslet způsob jak trola zabít.

Předtím vším však ještě doporučujeme vypořádat se s početnou skupinou gobliních bojovníků. Diego nemůže zemřít, tak nemějte strach, že by jej trol rozmetal. Na zemi uvidíte ležet magický svitek Zmenši nestvůru. Pak je tedy jasné co udělat. Zmenšete trola do přijatelnější velikosti a pak ho jednou ranou sejměte jako malinu.

Za trolem je u skály naviják, který je ale naneštěstí rozbitý. Opět přiloží ruce k dílu Diego a mechanismus je rázem opraven. Pak už s ním stačí jen otočit a otevře se chodba na ohniskovou plošinu. Jděte si pro ohnisko, ale pozor ještě na pár harpyjí, které tam číhají. Ohnisko v rozvalinách kláštera. Ruiny kláštera stojí na východním pobřeží, severovýchodně od Starého tábora.

Poblíž nich se potuluje Gorn, jenž se vydal hledat starý poklad. Přislíbí vám pomoc, ale jen když společně pobijete smečky chňapavců, které se pohybují kolem. To pro větší bezpečnost celé akce. Na konci jeskyně, kterou vyčistíte od těch bestií, je truhlice se svitky přeměny ve žravou štěnici a klíčem. Jděte zpět, přejděte přes kládu a pokračujte dále ke klášteru. Narazíte na zavřenou bránu.

Vypadá to, jako by nebylo cesty dále. Jste-li ale bystří, uvidíte kolem spousty žravých štěnic a malou díru ve zdi kousek vpravo od brány. Pak vás musí napadnout, že se máte proměnit ve štěnici a projít tou dírou. Navijákem otevřte bránu Gornovi. Vydejte se směrem ke skupině chňapavců a následně do jeskyně kousek od nich. Na konci narazíte na stínovou šelmu. Zabijte ji a v místosti u ní najdete v truhle ohnisko.

Na zpáteční cestě vás potká "malé" překvapení. Vypořádejte se s ním dle libosti: Ohnisko v horské pevnosti. Před pevností si dejte na mostě pozor na jeho strážce. Toho lze zabít jen tupou zbraní, jakou je například Drtič kamene. Za mostem potkáte novice Lestera z Bratrstva. Ten shodou okolností hledá na tomto místě rukopis jednoho vládce. Celá pevnost je plná otravných harpyjí. Když vlezete dovnitř, Lester vám řekne, že se trochu porozhlédne po prvním patře. Vy prohledejte celé přízemí.

V jedné z místností najdete truhlu s klíčem a páku, která vám otevře tajnou místnost, kde najdete pár užitečných lektvarů.

Pak vylezte do prvního patra. Lestera najdete postávat u truhlice. Najdete v ní rukopis. Výměnou za něj dostanete od Lestera čtyři svitky telekineze. Ty použijte pro shození ohniska z ohniskové plošiny. Poté sejděte dolů před pevnost a vemte si jej. Toto ohnisko již máte. Získali již dříve pro Y'Beriona pro potřeby vzývání Spáče.

Nyní použijte teleportační svitek, který jste dostali od Saturase, k rychlému přemístění do studoven mágů Vody. Případně můžete ohniska odevzdávat po jednom, když Saturas zjistí, že jste použili teleport, dá vám nový.

Odevzdejte mu všechna ohniska, čímž třetí kapitola končí. Saturas vás následně pošle do Starého tábora. Musíte přesvědčit mágy Ohně, aby pomohli se stržením Bariéry, jelikož mágové Vody to sami provézt nemohou. U severní brány Starého tábora potkáte Miltena a u jižní Diega. Ten bastard Gomez je nechal zavraždit, když se postavili proti invazi do Svobodného dolu. Starý důl byl totiž zatopen a Gomez musel situaci řešit. Aby neohrozil své postavení, musel najít nový zdroj rudy.

Diego vás pošle varovat Nový tábor. Neváhejte a řekněte Saturasovi vše, co se ve Starém táboře událo. Pokud jste dříve byli strážce nebo mág Ohně, můžete se přidat k Novému táboru. Jako strážce vás přijmou buď žoldáci nebo mágové, ze mága Ohně pouze mágové. Vzhledem k tomu, že mágové Ohně jsou mrtví, pošle vás Saturas najít Xardase. Xardas je mág, který řídil všechny ostatní při tvorbě Bariéry.

Nyní žije odděleně od okolního světa ve své věži kdesi ve skřetí zemi. Než se za ním vydáte, promluvte s Gornem čeká na vás u pentagramu u Saturase , který vám řekne něco o přepadení Svobodného dolu. Vydejte se tedy do skřetí země. Ideální je do ní vstoupit "branou" u Starého tábora, kterou hlídá dvojice strážců obr. Vydejte se doleva přes skupinku skřetích psů, kousavců obr. Přijdete na velké rozcestí. Otočte se o ° a uvidíte Xardasovu věž obr.

K ní se budete muset dostat po úzké cestě mezi skálami. Tam na vás čekají tři golemové. Kamenného zabijte tupou zbraní, ledového ohnivým kouzlem a ohnivého ledovým kouzlem.

Od všech vezměte srdce a vstupte do věže. Tam promluvte s démonem a všechna srdce mu odevzdejte. Použijte ji a objevíte se v prvním patře věže. Vylezte po žebříku a projděte do další místnosti, kde už konečně potkáte Xardase. Promluvte s ním co nejvíc to jde. Zjistíte, že odpálení rudné haldy NENÍ řešení. Tak co potom tedy? Na to vám odpoví jistý skřetí šaman. Tento šaman se jmenuje Ur-Shak a nyní se skrývá ve zničené citadele.

Nevíte-li, kde se nachází, podívejte se na mapu Kolonie kopec jižně od Starého tábora. Kromě šamana potkáte u citadely i skupinku skřetích chrámových bojovníků, kteří chtějí Ur-Shaka zabít. Vypořádejte se s nimi a promluvte se šamanem. Poví vám krátkou pohádku. Bylo nebylo pět skřetích šamanů, kteří se rozhodli, že pro svého boha Krushaka postaví podzemní chrám.

Až bylo vše hotovo, darovali mu svá srdce. Aby se jim Krushak odvděčil, proměnil je v nemrtvé bestie. Stejně tak jako všechny ostatní, co pracovali na stavbě chrámu. Srdce šamanů jsou nyní zdroje moci Krushaka. Vstup do chrámu je ve skřetí vesnici.

Nyní je ale zapečetěný. Správně hádáte, že Krushak je Spáč. A jak to tak vypadá, vaše kroky vedou k jeho zabití. Jen to opravdu může strhnout Bariéru! To je posvátná zbraň přátelství, kterou když nosíte, skřeti na vás neútočí. Vyrobit ji pro vás může Ur-Shakův přítel Tarrok. Ten je nyní otrokem ve Svobodném dole. Ještě než se do něj vydáte, teleportujte se za Xardasem a povězte mu o vašem rozhovoru s Ur-Shakem.

Nyní se teleportujte k mágům Vody. Riordian vás pošle za Gornem, který spolu s několika muži čeká na cestě ke Svobodnému dolu. Vyjděte z velké jeskyně a dejte se po cestě doleva. Po chvíli narazíte na Gorna. Společně s Gornem se vplížíte do dolu a všechny po jednom pomalu odděláte.

Gorn vám ale ještě řekne o banditovi Wolfovi, který chce, abyste se u něj před odchodem zastavili. Jedná se o vedlejší úkol, který vám ovšem může přinést slušnou zbroj. Pak už konečně můžete jít osvobodit ne-příliš-svobodný důl, jak Wolf trefně poznamená. Vyzvěte Gorna k odchodu. Po cestě potkáte pár břitev, které na jeho radu pobijte. Až přijdete k dolu, Gorn zůstane nahoře a vy se vydejte dolů k bráně.

Cestou potkáte mrtvé žoldáky. Mají u sebe vždy nějaké lektvary. Poberte je, čímž si uděláte dobrou zásobu. Dole u brány potkáte Jackala a další dva strážce ze Starého tábora. Po menší výměně názorů je zabijte. V zavřeném domě klíč vám dal Gorn už dřív napravo od brány je naviják. Otočte jím a vstupte do dolu. Gorn vám bude aktivně pomáhat vraždit dotěrné stráže. Buď jej můžete poslat hlídat bránu nebo mu dávat příkazy. Je to na vás. Jinak tady není co vysvětlovat. Prostě všechno projděte až najdete skřetího otroka Tarroka.

Po cestě si dejte pozor na stráže s kuší. Ti dokážou být celkem otravní. Tarrok po vás bude nejdříve chtít lektvar, který vyléčí jeho zranění. Prý jej ztratil, když utíkal před strážci. Pro lektvar nemusíte chodit daleko. Najdete jej hezky schovaný za balvanem nedaleko Tarroka obrázky Tarrok vám jej jako protislužbu za jeho vyléčení pomůže vyrobit. Potřebuje k tomu však čtyři ingredience, bez kterých se neobejde. Jedná se o tesák trola , roh stínové šelmy , jazyk ohnivé ještěrky a zub močálového žraloka.

Až tyto věci budete mít, máte se k němu vrátit. Tesák trola - je třeba zabít velkého mocného trola. Jednoho už máte za sebou, takže už víte, do čeho jdete. Jeden trol se nachází na velkém prostranství u hor kousek od Starého dolu. Neváhejte a vydejte se tam. Trola lze zabít několika způsoby. Vše je podrobně popsáno v tipu Jak skolit trola. Roh stínové šelmy - je třeba zabít stínovou šelmu, což je daleko snažší úkol než trol.

Stínové šelmy žijí v lesích. Například jednu najdete v jeskyni po cestě ze Starého dolu do Starého tábora. Udolejte ji a vemte si roh. Zub močálového žraloka - je třeba zabít močálového žraloka.

Močáloví žraloci mají svůj domov v bažinách za Bratrstvem. Jednoho prostě zabijte a vemte jeho zub. Jazyk ohnivé ještěrky - je třeba zabít ohnivou ještěrku.

Získat tuto ingredienci může být celkem obtížné, jelikož ohnivé ještěrky jsou velmi nebezpečná zvířata, která na vás umějí chrlit oheň. Tento druh potvor se vyskytuje na západním pobřeží u vraku lodi. Na ohnivé ještěrky se dá vyzrát pomocí tipu Jak zabít ohnivou ještěrku.

Až budete mít všechny čtyři potřebné věci, vraťte se k Tarrokovi. Nyní se konečně můžete vydat do skřetí vesnice do Spáčova chrámu. Než se vydáte do Spáčova chrámu, pořádně se vybavte léčivými lektvary tip Jak mít spousty lektvarů a užitečnými kouzly telekineze, světlo. Budete potřebovat i luk či kuši jedno jak silný , tak si nezapomeňte vzít i nějakou munici.

Nejdřív se musíte vydat skrz skřetí vesnici. U mostu před ní potkáte Ur-Shaka, od něhož získáte několik rad, kterých se můžete držet, ale taky nemusíte. Vesnici můžete projít dvěma způsoby. V prvním případě vás skřeti nechají na pokoji a do chrámu se budete muset dostat pomocí teleportačního kouzla, které najdete v truhle v jeskyni. Ta je strážena dvěma skřety. Vběhněte do ní obr. Po chvíli narazíte na místnost obr.

Teleportační svitek pak stačí zakouzlit před zamřížovaným vstupem do chrámu. Opět můžete zajít pro teleportační svitek nebo můžete použít sošku, která stojí na vrcholu sloupu, kolem nějž se modlili skřetí šamani. Přitáhněte si ji kouzlem telekineze obr. V chrámu přeběhněte po spadlém sloupu přes propast do velkého sálu.

Tam na vás čekají první bestie - kostlivci se svým mágem. Až je odděláte, běžte k zavalenému vchodu na levé straně. Najdete tam spínač obr. Díky němu balvan, co vám brání v cestě, vyjede nahoru. Otevřou se cely s kostlivci vlevo a vpravo. Zabijte je a stiskněte v každé z cel spínač. Projděte do místnosti se třemi spínači obr.

Za každým z nich je symbol určité barvy. Spínače musíte otočit v pořadí 2x oranžová, 2x žlutá a 1x fialová, přičemž když budete otáčet 2x, musíte otočit jednou CTRL a šipka nahoru a stále držet CTRL.

Až otočí jednou stále držíte CTRL opět dejte šipku nahoru a spínač otočí zpět. Pokud vše provedete ve správném pořadí, otevřou se mříže, které vám umožní cestu dál obr.

Vydejte se do tunelu označeného číslem "1" na obrázku č. Držte pravé stěny až na konec tunelu, kde vylezte ven. Projděte do místnosti se třemi spínači. Opět se zaklapnou mříže.

Cfnm gothic 1 návod

Sex podebrady lesby

Seznamka zlín czech incest porn

Xx con medias videoa xxx chicas gratis peliculas porno grstis xxmaduras películas xxx follamdo pornotube hd porn follada anal primera vez porno gratis porno masturbaciones el culo julia de peludas videos ponor gratis chupa coños peludos pelis porno peliculas porno videos demaduras lenceria porno en español porno españil bajar porno duro videos porno gratis sexo anal vicky storm porno para mujeres calientes videos gratis de sexo por dinero torbe porno caliente videos porno putas gratis negras actricesporno cincuentonas cachondas follando con viejos pormo gratis sexo anal en la playa lamidas de viejas chupando pollas desnudas follando porno lisa ann hd travestis españoles xxx videos pornos en la calle videos de chinas xxx videos porno actrices porno gratis latinas culonas maduras jade kitty jane anal hd gratis melani rios juegos porno gratis xxx spanish porn 18 porno gratis en español madura x videos hombres desnudos video de porno mandingo videos porno nekane porn mujeres cachondas casting porno frances videos español anal español polla madre caliente descargar gratis mujeres muy grandes tetas xx secretarias calientes cumlouder españolas videos porno lesbianas muy grandes porno nuria tetona sexo videos x peliculas porno maduras pelis porno pajas con jovenes follando porno gratis porno actrices x anal videos porno 80 estudiantes follando masage peliculas porno gratis españolas videos porno lesbianas xvideos sandra milk rubia tetona joven follando hombres masturbandose xxx videos de travestis follando ver porno sexo duro vintagexxx vieos porno cocina orgias de soltera porno con chicas comiendose el coño abierto petardas lesbianas follando torbe mujeres tetonas gorditas pornografia follando vieos porno mujer cachonda lesbianas cuarentonas xxx enana follando culos de maduras porno gratis porno travestis videos de orgias con maduras tias buenas desnudas embarazadas follando cumloader xxx gratis videos porno madre e hija porno lisa ann hd travestis follando transexual videos de mujeres en español fiesta porno gordas tetonas chicos y hija porno modelos pelis porn chat porno lesbicas xxx videos sexo transexuales ztod videos pornos video madura sexo amateur vídeos porno españoles xxx tube viejas nekane sweet porno español porno en la calle latinas tetonas jovenes videos pornno porno ver peliculas pormo videos españoles gratis mujeres corriendose follando tetas de paris porn x super tetonas julia de sexo gratis peliculas porno clasico gratis porbo sexo con peliculas porno gratis xxx porno gratis maduritas x rubias bdsm porno gratis videos porno maduras videos porno mayores follando peliculas porno tube amateur porn porno viejas haciendo el mejor porno duros milf vids sexo anal hd abuelas peludas lesbianas películas porno wicked porn porno de sexo con viejos videos xxx abuelas videos porno videos porno gratis de videos porno xl tube ver vidio videos teens hd maduros sexo porno en español video amateur porn videos pornos de madres pelicula porno castings porno gratis 18 anal videos rubias tetonas mujeres maduras hd videos de lesvianas calientes vídeos videos anal amateur porno de sexo peludas pilladas desnudas paja con transexuales follar porno español gratis cosplay babes sexo trans videos porno hd travestis follando en español corridasenlaboca tetas gratis videos porno de maduritas pprno videos de tetonas gratis estrellas porno como follar porno asiaticas rubias videos pprno actrices del porno milf porn free videos porno bisex interracial videos porno xxx videosdesexo porn videos porno madura x supertetas sexo gratis nacho vidal maduras videos porno transesual gold sexo xxx videos mujeres gordas maduras gorditas españolas follando transexual videos xxx lesbianas videos maduras mujer cachonda xvideos alexis texas madura las tetas grandes mujeres alexis texas porno bisexual porno sexo porno trio amateur porno viejas maduras en castellano videos xxx bideos de abuelas follando follando hombres desnudos video porn videos xxx pelis x videos pormos videos porno transex porno intercambios de soltera porno actrices del mundo video porno gratis videos de maduras porno eyaculacion femenina trios gratis putas porno manga videos tias desnudas maduras abuelas porn videos gratis videos porno videos trabestis videos porno gartis videos pornos travestis cordoba julia de viejos follando pormo porno madura x de porno gratis swingers tetona masturbandose xxx folladas por el culo porn tube xxx muy guarras x video amateur videos porno de sexo anal videos enfermeras follando ver pelis x porno duro gratis travestis follando ancianas lesbianas pelis porno caliente videos porno duro gratis lesbianas come coños peludos videos maduros sado xxx videos porno gratis descargar gratis porno bbw porno duro xxx videos videos porno viejos pormo porotube follando porno xxx hentai gratis chicas amater nacho vidal video porno masturbaciones masculinas sexo entre lesbianas latinas silvia rubi culonas videos porno secretarias blacksonblondes xx potno porno.

con tetas vasca follando viejas fallando mujeres maduras para parejas follando zorrras madura se folla en tanga masaje erotico hombres tu porn milf lesbianas come coños peludos gratis sexo asiatico latina xxx xxx maduras culitos calientes anal videos porno hd mujeres cachondas abuelas follando porno.

con porn free video porno de hombres desnudos porno travesti masaje erotico porno videos transexuales sexo maduras españolas folladas videos transexuales follar con maduras morenas x españoles cumloader españa masaje erótico porno viejas maduras pajeandose eyaculaciones femeninas videos porno gratis videos porno videos xxl gratis porno de mujeres fallando joven follando videos porno masajes eroticos videos sadomaso video xxx gratis en tetas porn porno x gratis porno 80 moras xxx videos de madres mamada video porno gratis amater nacho vidal en español porno gratis lisa ann porn 18 años 80 videos hd maduras calientes anal embarazada porno gratis fotos de folladas videos tias con latinas xxx videos porno grati travesti masaje anal chupando pollas desnudas sexo hardcore tios sexp gratis amater casero abuelas babosas sexso gratis muy grandes pollas porno gai pollas porno brutales lesbianas comiendose el coño madre se la playa nudista mujeres porno gratis bbw maduras.

cumlouder videos orgias gratis xicas desnudas porno anal ver video porno pelirrojas maduras swinger franceska jaime videos porno gratis xxx morenas chicas negras desnudas porno masturbacion femenina mamada video porno espanol videos porno squirting follando porno español gratis beso negro follando tios buenos follando culos sexo culonas ver peliculas gratis viejas lesbianas lesbianas ver videos porno porno peliculas porno videos x grandes follando mia magma kortney kane videos porno mujer eyaculando porno bdsm extremo corrida vaginal videos porbo gratis chicas con hombres negros melani rios porno video porno gratis tias buenas folladas videos free videos pono duro sexo peludo es.

con porno anal porn bien folladas masaje erótico porno hecho en la calle videos porno gratis porno de gorditas españolas tetona follando maduras hannah montada videos porno español sexo viejas viejos follando anal porngratis vidios pornos xx porno lesbicos gratis tetona ver video porno españolas dunia montenegro despedidas de lesbianas follandose travestis con 18 porn maduras ver vídeos porno porno gratis videosputas sexi porno en español gratis video porno follando rubias 19 pirno español porno videos porno videos potno gratis pprno xxx mature videos porno salvaje sexo en español hd vidio porno lesvi shyla stylez hd free hombres peludos alexis texas follando masajes eróticos videos x free videos xxx porno abuela enfermeras lesbianas sexys desnudas porno castellano erotico porno pono gratis vidios pornos maduras videos porno gratis vudeos xxx sexo web cam amateur españa masaje porn tube actrices porno de mujeres maduras españolas modelos video porno de despedidas de tetonas folladas lesbianas muy maduras follando descargar gratis culos gigantes chicas pornos gratis xxx gordas tetonas gordita follada xexo gratis de sexo duro porno videos trans abuelas videos porno hd xxx videos ñorno xxx pollas grandes bbw video porno en español videos sexo tetas grandes follando gorditas tetonas parejas videos gratis en tetas follando pornstars famosas abuela folla a viejas video porn tubias 19 lesbianas videos masajes eroticos videos xxx videos x españoles gratis en español xxx gratis videos x como chupar un coño videos de rebeca linares mature manga culonas y desnudas sexo gratis sexo maduras mujeres en el amor chicas jovenes videos de folladas por el culo videos porno gratis nacho vidal video porno gratis xxx videos porno de porno arabes xxx gratis nikita bellucci vídeo porno 18 xxx viejas porno vieja follando gratis orgias lesbicas video porno travestis follando a hombres negros porno videos x free video porno france porno españoles gratis gordas gratis gigi love sexo porno xxx en la playa brutal virgenes xxx abuelos videos porno hombres tu porno amater casero vídeos sexo travesti pelis porno gratis ver peliculas porno despedidas de gorditas porno tube hannah montada tetona masturbandose vídeos porno españolas gratis maduritas pprno actrices del mundo video pelos en español sexo amateur masages xxx pollas mejores páginas porno de mujeres maduras porno joven despedidas de viejas porno hentay xxx gratis de negros porno videos de gusto videosexo videosporno gratis videos parejas panties porn porno español tetonas porno descargar videos jovenes follando lesbianas videos de lesbianas abuelas melani rios porno transex gorditas españolas follando hija corrida sexo ancianas lesbianas negras tias buenas desnudas follando rumanas xxx arabes videos porno de casa cachonda lesbianas vidios porno gratis porn vintage videos orgias maduras cachondas tias cachondas xxx videos maduras porns porno de pies videos maduras porn tetas chicas porno videos porno gratis videos porno grati sexo chicas putas negras maduras ver videos maduritas videos folladas tetonas masturbandose videos pornod grandes porno gratis videos porno gratis porno con maduras 18 porn videos español porno anal brutal anal gratis en grupo maduritas.

Jinými slovy musíte docílit toho, aby první ránu dal Milten — kostlivci pak půjdou na něho. A teď Dexterův úkol: Povaluje se v prostřední chodbě. Řekne vám ho Cronos, strážce rudné haldy, nejdříve ho ale musíte přesvědčit. Cestou likvidujte chňapavce až dorazíte na konec chdby, kde vyberte truhly. Fisk tak chce, abyste mu sehnali někoho jiného. Laresovi jde jen o nugetů, které můžete získat v podstatě jakkoli.

Tags: